Skal papir og plastik sorteres fra? Og hvad med kartoffelskrællerne?

Skraldeposer
Skraldeposer
Furesø Kommune barsler med en ny ordning for hvordan, beboere i lejligheder og rækkehuse fremover skal sortere deres affald. På et borgermøde d. 22. oktober 2018 kan Furesøs borgere få indflydelse på forslaget.

Furesø Kommune er i gang med den grønne omstilling og arbejder på et forslag om, at beboere i lejligheder og rækkehuse skal sortere mere og bedre tæt på deres bolig. Forslaget er, at borgere fremover skal sortere affaldet efter, om det er papir, glas, plastik, metal, mad eller restaffald.

”Affaldssorteringen er vigtig for den grønne omstilling, og derfor håber jeg, at rigtig mange borgere har lyst til at deltage i borgermødet d. 22., så vi allerede nu kan starte dialogen om, hvordan vi vil sortere i Furesø Kommunen.  Der vil være god inspiration at hente på borgermødet, og jeg glæder mig til at lytte til jeres synspunkter,” siger Lene Munch-Petersen (A), Formand for Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling.

Der en høring i gang på kommunens hjemmeside, men Furesøs borgere kan også deltage i borgermødet på Rådhuset i Værløse. Her kan man høre oplæg om det at sortere affald i lejligheder og rækkehuse. Der vil også være en udstilling, som kan give ideer til, hvordan der bliver plads til sorteringsspandene i køkkenet, selvom man ikke har meget plads til det.

En halv time før og efter borgermødet kan man se de forskellige beholdere kommunen, vil kunne tilbyde boligforeningerne. Her kan man også tale med eksperter fra Vestforbrænding og høre om affaldsorteringen i Furesø Kommunes egne bygninger.  Der vil være let forplejning på mødet.

Program

  • ”Velkomst”, v Lene Munch-Petersen (A), formand for Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling.
  • ”Hvordan kan du blive inddraget?”, v. Claus Torp, by- og kulturdirektør.
  • ”Det giver mening at affaldssortere.”, v. Yvonne Amskov, udviklingschef, Vestforbrænding.
  • ”Nye muligheder for sortering i etageboliger og rækkehuse.” v. Daniel Lynge, konsulent, Vestforbrænding.
  • ”Sådan vil Vesterbo affaldssortere i rækkehuse og Langhuset?”, v. Ziff V. Hansen, landskabsarkitekt, DAB.
  • Spørgsmål fra salen.

Tid og sted:

22. oktober 2018 kl. 17-19 i Multisalen på rådhuset, Stiager 2, 3500 Værløse. Der er åbent fra kl. 16.30. Kan man ikke deltage, kan man indtil d. 29. oktober 2018 sende et høringssvar til Furesø Kommune på e-mail: bme@furesoe.dk.

Du kan læse mere om forslag til affaldssortering på www.furesoe.dk/affald.

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen

Lene Munch-Petersen

Ravnehusparken 6
3500 Værløse    
E-mail: lmp@furesoe.dk
Tlf.: 3077 2250