Furesø er en af de bedste kommuner på landsplan til at få borgere i job

To nye statistikker fra Beskæftigelsesministeriet bekræfter, at Furesø er en af de bedste kommuner i landet til at få borgerne væk fra offentlig forsørgelse og endda den allerbedste, når man kun ser på kommunerne i Nordsjælland.

En ny benchmark-statistik ser på kommunernes samlede beskæftigelsesindsats, og her placerer Furesø sig på en flot 10. plads på landsplan og i top i Nordsjælland. Benchmarkingen vurderer blandt andet, om den enkelte kommune klarer sig bedre eller dårligere, end man kunne forvente ud fra forskellige rammevilkår som fx sammensætning af befolkning og arbejdsmarked.

Formand for udvalget for beskæftigelse og erhverv, Hasan Yilmaz (A) er godt tilfreds med de positive tal.

"Det er rigtig flot, at vi klarer os så godt, og vi er selvfølgelig tilfredse med, at vi på den måde kan spare penge på overførselsindkomsterne. Ligeså vigtigt for mig at fremhæve er, at der bag statistikkerne gemmer sig helt almindelige mennesker, som er hjulpet til at få en bedre hverdag væk fra arbejdsløshedskøen og ind på arbejdsmarkedet. Det er den rigtige solstrålehistorie i det her", fortæller Hasan Yilmaz.

Benchmarkingstatikken beskriver udviklingen inden for dagpenge, kontanthjælp og sygedagpenge. Hvis man ser mere præcist på kontanthjælp, så er Furesø helt i top på en flot 2. plads på landsplan. På to år fra 2016 til 2018 er det lykkedes Furesø Kommune at nedbringe antallet af offentlige forsørgede på kontanthjælp med hele 37,4 %, hvilket svarer til 273 personer, der har fået ændret deres situation.

Næstformand i udvalget for beskæftigelse og erhverv, Tine Hessner (B), er også tilfreds med udviklingen, men ser stadig mulighed for forbedring.

"Vi er lykkedes med rigtig mange af de tiltag, vi har sat i værk. Det har givet gode netværk ud i erhvervslivet, som vi drager nytte af nu. Nu skal vi videre og have fat i de svære målgrupper. Blandt andet har vi i byrådet med det nye budget besluttet, at vi skal lave en målrettet indsats overfor kvinder med ikke-vestlig baggrund", fortæller Tine Hessner.

 


Kontakt

Hasan Yilmaz
Ryttervænget 44
3520 Farum
E-mail: hyi@furesoe.dk
Tlf.: 2145 0704
Tine Hessner

Søhaven 18
3500 Værløse    
E-mail: tih1@furesoe.dk
Tlf.: 4119 6041

Furesø Jobcenter

Hvedemarken 3-5
3520 Farum
Tlf.: 7235 5100

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Åbningstider
Telefon og ekspedition
Mandag til onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17
Fredag kl. 10-14

For pressen