Furesø Byråd advarer: Tilfældigheder skal koste Furesø 25 millioner kroner

Mønter
Anbefalingerne til en ny udligningsreform holder ikke vand. Det mener et enigt Furesø Byråd, som nu sender et opråb afsted til gruppeformænd og kommunalpolitiske ordførere på Christiansborg.

"Det er helt ubegribeligt, hvis regeringen vil basere sin politik på et grundlag, der er så usikkert, og som parterne bag selv betegner som ikke-validt. Det giver det indtryk, at man forsøger at få regnestykker til at gå op ved hjælp af en helt uforståelig og tendentiøs korrektion af Danmarks Statistiks materiale."

Det siger Furesøs borgmester, Ole Bondo Christensen (A), der i aftes fik opbakning fra et enigt byråd til et brev rettet mod Indenrigsministeriet og politikerne på Christiansborg. Gruppeformændene for samtlige 7 partier i byrådet er medunderskrivere på brevet.   

Brevet er en reaktion på Økonomi- og Indenrigsministeriets Finansieringsudvalgs anbefalinger til en udligningsreform, der flytter penge mellem kommunerne.

Anbefalingerne tager blandt andet afsæt i en justering af udlændinges uddannelsesniveau, hvor man beder et mindre udsnit af udlændinge i Danmark om selv at indrapportere deres uddannelsesniveau. Men den metode må sættes i bero, indtil der foreligger data af bedre kvalitet, siger Ole Bondo Christensen.

"Kun 35 pct. af de adspurgte på landsplan har besvaret undersøgelsen, og der er stor forskel på, hvor mange og hvem, der har svaret i den enkelte kommune. Misforståelser og en meget lille svarprocent står altså til at koste Furesø Kommune 25 mio. kr. hvert år i udligning. Det er hovedrystende," siger han. 

Danmarks Statistik, der har gennemført undersøgelsen og leveret tal til Økonomi- og Indenrigsministeriet påpeger selv, at undersøgelsen ikke er "valid". Ligesom Økonomi- og Indenrigsministeriets Finansieringsudvalg vurderer i deres anbefalinger, "at der er store usikkerheder forbundet med den undersøgelse, som ligger til grund for Danmarks Statistiks bagudrettede revision af uddannelsesstatistikken i september 2017".

Følgende kritik kan rettes:

I Furesø Kommunes tilfælde har 408 ud af 1.282 adspurgte borgere besvaret et spørgeskema, der er udsendt gennem sprogcentre eller e-Boks. De 874 borgere, der ikke har svaret, får fastlagt deres uddannelsesniveau ud fra de få besvarelser og en kompliceret matematisk model (imputerede besvarelser). 

Undersøgelsens resultat viser blandt andet, at over 700 udlændinge i Furesø Kommune pludseligt har en videregående uddannelse - hvor deres uddannelse tidligere var uoplyst. 
  
Svarprocenterne og dermed resultaterne varierer meget fra kommune til kommune. 
Borgere der svarer, vil typisk være mere ressourcestærke end borgere, der ikke svarer på undersøgelsen, og så bliver resultatet overvurderet - som i Furesøs tilfælde, hvor over 700 borgere pludseligt har en videregående uddannelse.  
Der er en tendens til, at et selvvurderet uddannelsesniveau typisk bliver overvurderet (der bliver lagt lidt til), og det i sig selv gør undersøgelsen uanvendelig. Uddannelse taget i udlandet kan heller ikke tillægges samme værdi, som uddannelser taget i Danmark. 

Resultatet bringer ikke i sig selv borgerne tættere på arbejdsmarkedet. Det bliver derfor en arbejdsstyrke med overvurderet uddannelsesniveau der er registreret. 
"Uretfærdigheden i dette arbejde er åbenlys, det er tydeligt, at der har været et bundet mandat. Ministeriet har skullet finde nogle beregningsmodeller, der samlet set flytter flere penge fra hovedstadsregionen til yderkommunerne. 
Furesø bidrager allerede med 270 mio. kr. hvert år til andre kommuner via udligningssystemet. Vores smertegrænse er nået, og derfor er det helt uacceptabelt, at Furesø skal bidrage med yderligere mellem 25 og 50 mio. kr. Det svaret til, at vi skal fyre 80 lærere eller 100 hjemmehjælpere eller lukke én af vores 7 skoler", siger Ole Bondo Christensen. 

Furesø Byråds brev til Folketingets kommunalordførere 

 

Kontakt

Center for Økonomi og Ressourcer

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000
Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Ole Bondo Christensen

Fuglsangpark 14
3520  Farum
Mobil: 7216 5200
E-mail: borgmester@furesoe.dk

Tine Hessner

Søhaven 18
3500 Værløse    
E-mail: tih1@furesoe.dk
Tlf.: 4119 6041

Lars Carstensen

Maglehøj 94
3520 Farum
E-mail: lnc1@furesoe.dk
Mobil 7216 3997 (ikke SMS)

Gustav Juul
Tibberup Allé 43
3500 Værløse
E-mail: gju@furesoe.dk
Øjvind Vilsholm

Korsbjergvænge 58
3520 Farum
E-mail: oev@furesoe.dk
Tlf.: 2027 4465

Ole F. Holleufer
Bringetoften 5
3500  Værløse
E-mail: ofh@furesoe.dk
Mobil: 2067 3261
Carsten Svensson

Paltholmterrasserne 7D
3520 Farum    
E-mail: csv1@furesoe.dk
Tlf.: 9393 1164

Download Adobe Reader
Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.