Dialogmøde om plejeplan

Grøn Plan forsidefoto Web
Furesø og Rudersdal kommuner inviterer til dialogmøde om tilblivelsen af en plejeplan for det fredede område, som omfatter Stavnsholtkilen, Stavnsholt Overdrev og Hestkøbgård. På mødet kan du og andre deltagere i mindre grupper give input og holdninger til kende.

Mødet foregår mandag den 28. maj kl. 19-21 på Ellegården, Stavnsholtvej 168 i Farum.

Tilmeld dig på bme@furesoe.dk eller tlf. 72 35 40 00 senest den 21. maj.

Formålet med en plejeplan er at sikre målrettet pleje, der udvikler et naturområdes værdier – både natur-, kultur-, landskabelige og rekreative.

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressenRelevante links