Målet er enkelt. Det er vejen ikke

Et helt nyt udvalg så efter Furesø Byråds konstituering dagens lys. Udvalget for Digitalisering og Innovation skal sammen med de andre udvalg samle kræfterne om at gribe de velfærdsudfordringer og muligheder, Furesø står overfor. Udvalget, som nu har holdt sit første møde er så vidt vides det første af sin slags i Danmark, og ambitionerne fejler ikke noget.

”I udvalget arbejder vi for at gøre det lettere og mere enkelt for kommunes medarbejdere og institutioner at løse deres kerneopgave effektivt. Selv om vejen dertil er brolagt med udfordringer, så er målet enkelt: Vi skal finde nye udviklingsveje og innovative løsninger på velfærdsområdet, der skaber værdi for vores borgere”, siger Lars Carstensen (C) som blev formelt blev valgt til som formand ved udvalgets første møde den 17. januar 2018. 

Udvalget mødes som udgangspunkt hver måned men har også bedt forvaltningen om at udarbejde forslag til, hvordan der kan arbejdes med mere fleksible mødeformer. Til næste møde skal udvalget drøfte oplæg til strategiske temadrøftelser, styringsdialoger mv. i 2018.

"Vi skal i Furesø holde blikket rettet mod en stram økonomisk styring. Det betyder, at vi skal fjerne unødige arbejdsgange, og vi skal tænke nyt og anderledes, når opgaven er at skabe bedre velfærd for færre ressourcer. Øget fokus på digitale og innovative løsninger skal bidrage til dette og skal samtidig gøre det lettere for borgerne at betjene sig selv – hurtigt, nemt og enkelt – og gerne hjemmefra sofaen”, slår Lars Carstensen fast.

Borgmester Ole Bondo Christensen (A) noterer sig engagementet, som de nye udvalg lægger for dagen: "Det tegner rigtigt godt for udviklingen af Furesø Kommune. Vi har fået et nyt byråd, som er mindst lige så ambitiøst på Furesøs vegne som det afgående. Byrådet vil udvikle kommunens service,  beskytte vores smukke natur, fremme grønne omstilling  og fastholde et ansvarligt greb om kommunens økonomi. Det kræver, at vi tænker nyt sammen med borgerne og anvender IT og velfærdsteknologi, hvor det giver mening", understreger Ole Bondo Christensen. 

Udvalget for Digitalisering og Innovation

Fra venstre: Lars Carstensen (C) formand, Muhammed Bektas (A), Ole Holleufer (I) næstformand, Preben Sandberg Pettersson (A) og Gustav Juul (V)

Udvalget for Digitalisering og Innovation 2018-2021. Fra venstre: Lars Carstensen (C) formand, Muhammed Bektas (A), Ole Holleufer (I) næstformand, Preben Sandberg Pettersson (A) og Gustav Juul (V)

Kontakt

Center for Økonomi og Ressourcer

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000
Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Ole Bondo Christensen

Fuglsangpark 14
3520  Farum
Mobil: 7216 5200
E-mail: borgmester@furesoe.dk

Lars Carstensen

Maglehøj 94
3520 Farum
E-mail: lnc1@furesoe.dk
Mobil 7216 3997 (ikke SMS)