Pilotprojekter om affaldssortering udvides

Alle villaer i Furesø Kommune er nu blevet tilbudt affaldssortering tæt på deres hjem, og kommunens forberedelser til affaldssortering i rækkehuse og etageboliger er i fuld gang.

"Det er vigtigt for os at gøre et grundigt forarbejde til den nye affaldsordning i områder med rækkehuse og etageboliger, da den kommer til at berøre rigtig mange borgeres hverdag. Derfor har vi igangsat pilotprojekter, hvor vi kan få erfaringer med beboerinddragelse og den demokratiske proces i det enkelte boligområde. Vi afprøver også forskellige beholdertyper, da vi gerne vil tilbyde boligområderne flere valgmuligheder, så de kan vælge den løsning, der passer bedst til dem," siger formand for Udvalg for Natur og Grøn Omstilling, Lene Munch Petersen (A).

Fire boligområder meldte sig i 2017 til at høste erfaringer med affaldssortering; Vesterbo og Espebo i Værløse samt Paltholmpark og Solhøjpark i Farum. Den 17. januar 2018 besluttede det nye Udvalg for Natur og Grøn Omstilling at udvide pilotprojektet i Vesterbo med 125 rækkehuse udover det tidligere igangsatte forsøg med etageboligerne i Langhuset. Vesterbo har kastet sig ind i projektet med begejstring og gåpåmod og har nedsat en affaldsgruppe bestående af beboere og bestyrelsesmedlemmer til at planlægge både den fysiske udformning, beboerinddragelsen og kommunikationsindsatsen.

"Affaldssortering er kommet for at blive. Vi valgte at være med i projektet, da vi så det som en mulighed for at komme i gang tidligt og forberede affaldssorteringen bedst muligt. Affaldsgruppen har besluttet at arbejde med nedgravede beholdere, da det er en fremtidssikret løsning og den, der falder pænest og mest hensynsfuldt ind i de grønne omgivelser. Vi planlægger at banke på døre og uddele en sorteringsfolder på flere sprog personligt til beboerne. Vi vil også lave en indendørs sorteringsudstilling, som kan inspirere beboerne til, hvordan de kan indrette deres køkken til affaldssortering. Vi er glade for at være med i projektet, da vi føler, at det giver os et forspring, og er glade for, at politikerne nu har besluttet, at det skal være i hele afdelingen", siger Gitte Schack, medlem af affaldsgruppen og formand for afdelingsbestyrelsen i Vesterbo.

Affaldsgruppen har nu bedt en landskabsarkitekt fra DAB om at udforme den helt rigtige løsning, som skal forelægges beboerne på afdelingsmødet i maj 2018.
"Samarbejdet med beboergruppen gør, at vi sammen kan finde de mest optimale løsninger, hvilket er et spændende arbejde, særligt på grund af gruppens meget positive og konstruktive tilgang til projektet", siger Ziff Hansen fra DAB Landskab.

Fakta

Byrådet besluttede den 12. maj 2014 at indføre husstandsindsamling af genanvendelige materialer (papir, plast, metal og glas) i hele Furesø Kommune. Affaldsordningen for villaer blev implementeret i 2016. Ordningen forventes implementeret i rækkehuse og etageboliger, når der er gennemført de nødvendige forberedelser, herunder en justering af affaldsregulativet.
Affaldssortering er en del af Furesø Kommunes fælles indsats, der skal være med til at sikre, at vi I Furesø når den statslige ressourcestrategis mål om, at 50 procent af papir-, pap-, glas-, plast-, metal-, mad- og træaffaldet indsamles til genanvendelse i år 2022.
 

 

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen

Lene Munch-Petersen

Ravnehusparken 6
3500 Værløse    
E-mail: lmp@furesoe.dk
Tlf.: 3077 2250