Nyt læringsmiljø skal styrke elevernes uddannelsesvalg

Bybækskolen bmp
Udvalget for Skole og Ungdomsuddannelse vil styrke folkeskoleelevernes viden om mulighederne efter folkeskolen og åbner derfor et helt nyt læringsmiljø på Bybækskolen i august 2018. Indholdet skal skabes i samarbejde med bl.a. skolerne, det lokale erhvervsliv og UU Sjælsø.

I det nye læringsmiljø bliver udskolingseleverne introduceret for en endnu bedre uddannelses- og karrierelæring og en forbedret introduktion til de mange ungdomsuddannelser der findes i Danmark. Dette skal hjælpe eleverne med at blive mere afklarede omkring deres fremtidige uddannelses- og karrierevalg, om egne interesser og styrker samt ruste dem til det kommende arbejdsliv med de kompetencer, arbejdsmarkedet vil kræve i fremtiden. 

Hvad kan det nye læringsmiljø? 

I det nye læringsmiljø vil udskolingseleverne fra alle grundskolerne i Furesø prøve kræfter med håndværksmæssige, teknologiske og digitale redskaber. Arbejdet med bl.a. innovation, entreprenørskab og kreativitet kombineres med fokus på de essentielle kompetencer, skoleelever skal besidde i det 21. århundrede. Det gælder fx at kunne samarbejde, anvende it-redskaber, være innovativ, kunne selvevaluere og kommunikere kompetent. 

I Bybækskolens rammer får eleverne en mere praksisnær og anvendelsesorienteret undervisning, hvor eleverne undervises i særlige moduler bl.a. i samarbejdet med virksomheder og erhvervsskoler. Eleverne kommer til at prøve kræfter med forskellige redskaber og teknikker, gennemføre ”Åben skole-projekter” i samarbejde med erhvervslivet, bygge modeller i forskelligt materiale etc.  På den måde bringes virkeligheden i endnu højere grad ind i skolen. 

Læringsmiljøet bygger ovenpå allerede igangsatte tiltag på skoleområdet, som fx Jobfestivalen for alle 6. klasserne og Furesø Innovations Projekt for alle 7. klasserne. Formålet med det nye læringsmiljø på Bybækskolen er at udvide de unges uddannelseshorisont, sikre at alle elever kommer i uddannelse eller beskæftigelse efter endt folkeskole, og at mindske frafald fra ungdomsuddannelserne. Derudover er det målet, at flere unge bliver opmærksomme på og vælger en erhvervsuddannelse. 

”I Furesø Kommune får en stor del af de unge heldigvis en god uddannelse, men der er stadig nogle som ikke får startet på en uddannelse eller har flere frafald og har svært ved at finde ud af præcis hvad de gerne vil og er gode til. Med det nye læringsmiljø kan vi skabe nogle endnu bedre forudsætninger for, at eleverne kan træffe et kvalificeret uddannelsesvalg og ved mere om hvad der forventes af dem på arbejdsmarkedet” siger formanden for Udvalget for Skole og Ungdomsuddannelse Henrik Poulsen (A).

En arbejdsgruppe bestående af bl.a. skoleledere, UU Sjælsø og forvaltningen skal i løbet af foråret se på det konkrete indhold og udvikling af læringsmiljøet. Efterfølgende etableres et Advisory Board  der skal bidrage med oplæg og anbefalinger til indhold og rammer for fremtidens karrierelæring i Furesø Kommune.  

 

Kontakt

Center for Dagtilbud og Skole

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000
Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Henrik Poulsen

Stenvadpark 12
3520 Farum
E-mail: hpo@furesoe.dk
Tlf.: 7216 5008

Relevante links