Endelig vedtagelse: Furesø Kommuneplan 2017

Byrådet vedtog den 20. december 2017 Kommuneplan 2017. Forslag til kommuneplan 2017 med miljøvurdering var i offentlig høring fra den 4. juli til den 3. oktober 2017.

Kommuneplan 2017 blev offentliggjort den 31. januar 2018 på kommunens hjemmeside.

Du kan klage over kommuneplanen efter reglerne i planlovens § 58, stk. 1, nr. 3. Efter denne bestemmelse kan kun retlige spørgsmål påklages. Klagen skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter offentliggørelsen af kommuneplanen på kommunens hjemmeside.

Kommuneplanen kan ses på furesoe.dk/kommuneplan2017, og i printet udgave på rådhuset eller i borgerservise fra den 12. februar 2018.

 

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen

Relevante links