Farumgård: En afgørelse forventes inden sommerferien

Farumgård er en meget smuk bygning med masser af kulturhistorie, smukt placeret ved Farum Sø. Fredningsbestemmelserne for området, der har været gældende i mere end 60 år, giver borgerne ret til at færdes gennem Farumgård via et aftalt stiforløb. Målet med fredningen er, at offentligheden skal kunne se den smukke have, bygningen og de landskabelige værdier. I juli 2017 blev portene til den offentlige adgang til parkområdet ved Farumgård lukket.

Det er kun fredningsnævnet, der kan ændre fredningen. Det er baggrunden for, at kommunen har foreslået et møde med fredningsnævnet, hvor en eventuel nu stiføring kunne drøftes. Det har ejeren ikke ønsket. 

Kommunen er tilsynsmyndighed og skal sikre, at gældende fredningsbestemmelser efterleves. Da ejeren ikke har villet genåbne portene, har kommunen derfor set sig nødsaget til at politianmelde lukningen. Nu er det op til Politiet at træffe de fornødne foranstaltninger.

Nordsjællands Politi har over for kommunen oplyst, at sagen nu er overdraget til anklagemyndigheden. Anklagemyndigheden forventer, at sagen vil kunne komme for retten om ca. 4 måneder, dvs. inden sommerferien 2018. Kommunen ser frem til, at sagen finder sin afslutning således, at alle Furesøborgere igen kan få glæde af det flotte landskab ned til Farum Sø.

Fredningsdokument vedrørende Farumgård Park

 

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen

Download Adobe Reader
Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.