Et godt seniorliv skal bygge på stærke fællesskaber

Ældre der laver gymnastik
Efter en grundig borgerinddragelse er Furesø Kommunes nye værdighedspolitik nu vedtaget af et enigt byråd

Byrådets arbejdsprogram fremhæver Furesøs stærke fællesskaber som afgørende for kommunens udvikling. Det gælder også på ældreområdet, hvor fællesskab, livsglæde og sundhed går hånd i hånd. Og hvor ensomhed blandt ældre skal forebygges i et tæt samarbejde med de mange frivillige.

Det fortæller Matilde Powers (A), formand for Udvalget for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv.
"En god borgerdialog er afgørende for at udvikle vores ældreservice på en måde, som giver mening i den virkelige verden. Hver gang vi samarbejder med borgere og interessenter, bliver vi klogere. Udviklingen af den nye politik har været kendetegnet ved en høj grad af inddragelse fra både eksperter og borgere og pårørende. Det smitter i den grad af på selve politikkens indhold og kvalitet, samtidig med at processen har været både spændende og lærerig," siger hun.

God tid til borgerinddragelse

Arbejdet med værdighedspolitikken har været undervejs siden i sommer, netop for at give tid og mulighed for at samarbejde med borgere og vigtige interessenter om politikkens fokusområder: Livskvalitet, selvbestemmelse, kvalitet, tværfaglighed, sammenhæng i plejen, mad, ernæring og støtte til pårørende. 'En værdig død' har også været i fokus, og fra 2019 vil der blive tilføjet et punkt, der handler om at bekæmpe ensomhed blandt ældre borgere, fortæller Annelia Fähnrich Jensen, chef i Center for Social og Sundhed i Furesø Kommune.
"Selvbestemmelse og livskvalitet handler blandt andet om at give den enkelte borger så meget selvbestemmelse og frihed som muligt uanset borgerens behov for pleje. Med tværfaglighed og sammenhæng i plejen samt en værdig død sætter vi fokus på, at borgeren føler sig inddraget og oplever en ensartethed i plejen. Det indebærer også at inddrage pårørende bedre og understøtte dem i deres rolle. Endelig får vi med politikken sat fokus på at øge valgfriheden og kvaliteten i den mad og ernæring, Furesøs ældre har adgang til," opsummerer hun den nye politik.

Ældresagen, Seniorrådet og Handicaprådet har været meget aktive i processen og blandt andet været med til at uddele og indsamle input via spørgeskemaer udfyldt af kommunens ældre borgere.

To områder har særligt været i fokus - "En værdig død" og "Støtte til pårørende", hvor blandt andet en præst, vågekoner og pårørende har deltaget i fokusgruppeinterviews. Ligeledes har Furesø Kommune haft opmærksomhed på, hvordan frivillige og kommunens mange stærke fællesskaber kan understøtte og bidrage til et kvalitetsrigt seniorliv.

Det politiske udvalg har med stor interesse deltaget i aktiviteterne og fået indsigt i, hvad der kan være svært i livet, når man bliver ældre, fortæller Matilde Powers.
"Jeg føler mig privilegeret over at have deltaget i fokusgruppeinterviews, der berører svære og tunge emner som en værdig død og støtte til pårørende. Deltagerne har simpelthen haft så meget at bidrage med, og vi har haft nogle både dybe og berigende samtaler, som har givet stof til eftertanke."

Fakta:

Den kommende værdighedspolitik gælder for 2018-2021 og er godkendt af Furesø Byråd og Udvalget for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv i december 2018. En lang række borgerrettede aktiviteter har været med til at kvalificere politikken, herunder interviews, dialogmøder og spørgeskemaer og en afsluttende kvalificerende workshop.


Kontakt

Center for Social og Sundhed

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000
Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Kommunikation

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4012

Skriv til os på 
kommunikation@furesoe.dk
(Journalisthenvendelser, aktindsigter, rundspørger o.a.)

Skriv til os via Digital Post for personfølsomme henvendelser