Furesø står sammen mod nytårsbrande

Billede af brand i stråtækt hus
For nogen er det årets festligste aften – for andre lidt af en prøvelse. Når fyrværkeriet brager løs, er der en risiko for, at stråtækte huse og andre boliger sættes i brand. Derfor er der forbud mod raketter og fyrværkeribatterier i bestemte områder af kommunen. Kommunen og Furesø By og Land opfordrer til, at man tjekker, hvor affyringsrampen må stå, inden festen går i gang.

Furesø Kommune og Furesø By og Land vil klæde borgerne bedre på, så fyrværkeriet bliver holdt til de steder, hvor det blandt andet ikke går ud over de over 300 bevaringsværdige bygninger i Furesø.

Borgmester Ole Bondo Christensen (A) opfordrer Furesøs feststemte unge og voksne til ikke bare at passe på hinanden og på sig selv ”men også på vores fælles omgivelser. I Furesø fejrer vi nytåret med fest og fyrværkeri. Men vi skal gøre det med omtanke. Når festen er startet, glemmer vi ofte fornuften i garderoben. Og det kan have store konsekvenser for vores fælles kulturarv. De historiske bygninger er vigtige at bevare for eftertiden, da de fortæller en historie om blandt andet land- og skovbrugets store betydning i Danmark”.

Ole Bondo Christensen og Poul Lüneborg foran Gedevasegård i Farum

Foto: Ole Bondo Christensen og Poul Lüneborg foran Gedevasegård i Farum.

Furesø By og Land beretter om bygningsejere med stråtag, der nytårsaften bekymret går brandvagt på egne bygninger. ”Også ejere af bygninger med dyrehold oplever den ellers festlige aften særligt problematisk, fordi borgere tit søger ud mod markerne for affyring, og det skræmmer dyrene. I lidt mindre skala vil familier med katte og hunde nok nikke genkendende til problematikken”, fortæller formand for Furesø By og Land, Poul Lüneborg, der glæder sig over dialogen med kommunen om de problemer, foreningen i stigende grad oplever i forbindelse med nytårsfyrværkeri.

Hvad gælder på min adresse?

Risikokoordinator i Furesø Kommune, Christian Holst, kan regler og sikkerhedszoner i søvne. ”Jeg ved godt, det ikke er alle, der er så optagede af de tekniske detaljer som jeg, derfor har vi lavet en indgang på furesoe.dk/fyrværkeri, hvor man nemt kan finde alle Furesø-adresser og se, hvad der gælder i området. Ofte handler det blot om at trække ned for enden af vejen, men det tænker man ikke over, når man først står med lighteren i hånden. Mangler man en aktivitet, der kan holde børnene beskæftiget mellem jul og nytår, kan man jo oplagt inddrage dem i planlægningen af, hvor nytårskrudtet skal (og må) fyres af”.

Fakta om fyrværkeri

  • Du kan købe fyrværkeri fra 15. december til og med 31. december.
  • Du må anvende fyrværkeriet fra 27. december til og med 1. januar.
  • Fyrværkeri må ikke anvendes nærmere end 100 meter fra en bygning med let antændeligt tag, for eksempel stråtag, samt halmstakke, brændebunker mv. 100 meter-grænsen gælder også ved nåletræsbevoksninger, lyngheder og andre typer af brændbar bevoksning.
  • Ved affyring af raketter er afstandskravet 200 meter til bygninger med let antændeligt tag, brændbare oplag og brændbar vegetation. Desuden må raketter ikke anvendes nærmere end 10 meter fra en bygningsåbning, for eksempel vinduer eller døre.
  • I blæsevejr fordobles afstandene i vindretningen, både for fyrværkeri generelt og for raketter.
  • Fyrværkeri må ikke bruges nærmere end 100 meter fra en landbrugsejendom med dyrehold, en hundekennel eller et område med udegående dyr.

Kontakt

Relevante links