Furesø-skoler anerkendt for europæiske samarbejde

Opslagstavle med en masse postkort
Postkort fra 32 lande
I 2018 fik 10 danske skoler tildelt et europæisk kvalitetsmærke for deres samarbejdsprojekter med andre europæiske lande i eTwinning. To af skolerne ligger i Furesø.
Elever fra Søndersøskolen har samarbejdet med jævnaldrende i Frankrig og Tyskland. Mens elever fra Søndersøskolen har sendt og modtaget julekort til og fra Bulgarien, Italien og andre lande og lavet nyhedsavis på engelsk med unge fra bl.a. Spanien, Kroatien og Rumænien.
 
Lærerne fortæller, at det har været fantastisk at opleve engagementet hos udenlandske kolleger og se deres elevers motivation og glæde over at møde jævnaldrende gennem brev, video eller digitale videomøder. Syvstjerneskolen vil fortsætte sit internationale samarbejde i 2019.
 
"Det er alletiders, hvordan vores to folkeskoler her åbner verden for eleverne og giver dem nogle europæiske og sproglige oplevelser. At få julekort fra en jævnaldrende fra Bulgarien eller Storbritannien betyder både, at man øver sit engelske og får snakke om egne og europæiske måder at holde jul på. Og at få pennevenner i Italien kan måske ende med venskaber og rejser ud i Europa", siger Henrik Poulsen (A), formand for Udvalg for Skoler og Ungdomsuddannelser.  
 
Europæisk platform
eTwinning er en digital, europæisk lukket platform for skoler og lærere, som ønsker at få verden ind i skolen. Den giver mulighed for at europæiske elever, lærere og skoler mødes om projekter, der kan gå fra julekortudveksling, skoleudvikling og videreuddannelse for lærere og ledere. For at få et europæisk kvalitetsmærke skal mindst to deltagende skole have modtaget et kvalitetsmærke i deres eget land.
 
Elever og lærere på Søndersøskolen og deres samarbejdspartnere i Frankrig og Tyskland blev anerkendt for deres projekt "21st century diamonds in our classrooms".
 
Postkort fra 32 lande
Fra Syvstjerneskolen og en spansk skole blev elever og lærere anerkendt for deres seks måneder lange samarbejde med emnet "our school, our world, our heritage". Desuden har Syvstjerneskolen modtaget kort fra 32 klasser i Europa i anledningen af den europæiske dag for sprog den 26. september. Kortene blev brugt til en gætteleg om sprog og lande.
 
4x fra Syvstjerneskolen deltog i et juleprojekt, hvor de modtog kort fra ti lande bl.a. Tyrkiet, Bulgarien og Storbritanien. Andre klasser på skolen har også sendt og modtaget julekort fra europæiske jævnaldrende bl.a. hele 2. årgang med portugisiske elever på engelsk. 7. klasses franskhold har haft italienske pennevenner under et forløb, mens 7x har lavet nyhedsavis på engelsk med jævnaldrende fra Spanien, Kroatien, Italien og Rumænien. 8y og 8z deltog i projektet "our school, our world, our heritage" i engelsk, som de modtog et nationalt og et europæisk kvalitetsmærke for sammen med deres kammerater i Spanien. 
 

Kontakt

Syvstjerneskolen

Skovløbervangen 1
3500 Værløse
Tlf.: 7235 7000
Hjemmeside: syvstjerneskolen.dk

Find Syvstjerneskolen på Krak