På jagt efter de bedste lege- og læringsmiljøer til Furesøs børn

Furesø Kommunes dagtilbud er attraktive og de mange nye børn i kommunen gør, at der nu sættes fokus på, hvordan fremtidens dagtilbud skal udvikle sig. Der skal etableres flere dagtilbudspladser de kommende år, og de eksisterende skal løbende moderniseres.

Med det afsæt nedsatte Furesø Byråd i 2017 et udviklingsudvalg med politikere, forældre og medarbejdere, der skulle se på, hvordan vi i fremtiden kan skabe de bedst mulige rammer for børnenes leg og læring. Onsdag den 4. april blev udviklingsudvalgets anbefalinger præsenteret for Udvalget for dagtilbud og familie, som er det politiske udvalg med ansvar for dagtilbud.

 

Antallet af børn mellem 0 og 5 år er stigende de kommende år, og der vil være behov for op mod 340 nye dagtilbudspladser inden 2024. Den øgede efterspørgsel gør det nødvendigt at tage stilling til, hvordan Furesø Kommune kan udvide kapaciteten på den bedst mulige måde.

Lene Munch-Petersen (A), formand for udviklingsudvalget og medlem af byrådet sender en stor tak til udviklingsudvalget: "Med åbenhed og respekt for hinanden har udviklingsudvalget opsøgt viden og inspiration og drøftet holdninger og synspunkter på, hvad der skal til for at skabe lege- og læringsmiljøer, hvor Furesøs børn kan trives, lære og udvikle sig". De fire anbefalinger går på temaerne: Bygninger og beliggenhed, Skovbørnehaver, Indretning og Ledelse.

Formand for udvalget for dagtilbud og familie Bettina Ugelvig Møller (A) glæder sig over, at de 4 anbefalinger kan indgå som en vejledende del af dét, udvalget skal arbejde med de kommende år, når nye dagtilbud etableres: 

"Det er altid spændende og værdifuldt at sætte fagfolk, forældre og politikere sammen og se, hvad de sætter fokus på, og hvad de når til enighed om. Det er uden tvivl nogle nyttige input, som udviklingsudvalget er kommet frem til. De giver os et godt grundlag for de politiske drøftelser, vi skal have i Udvalg for dagtilbud og familier om såvel de eksisterende som de nye dagtilbud," slutter Bettina Ugelvig Møller.

Fakta

Udviklingsudvalget vedr. fremtidig institutionsstruktur i Furesø har gennem otte møder fået viden om:

  • Prognoser og kapacitetsplanlægning
  • Furesøs institutioner - fysisk placering, overordnet stand
  • Forskning om kvalitet i de fysiske rammer for 0-5 årige
  • Skovbørnehaver

Udviklingsudvalget har søgt inspiration til deres arbejde gennem besøg i syv dagtilbud for at få forskellige indblik i samspillet mellem de fysiske rammer og den pædagogiske praksis.

Udviklingsudvalgets anbefalinger og behandlingen i Udvalget for dagtilbud og familier.

 

 

Kontakt

Center for Dagtilbud og Skole

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000
Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Bettina Ugelvig Møller

Nørrevænget 61
3500 Værløse
Tlf.: 7216 5909
E-mail: bum1@furesoe.dk

Lene Munch-Petersen

Ravnehusparken 6
3500 Værløse    
E-mail: lmp@furesoe.dk
Tlf.: 3077 2250