Furesøs skolevæsen fortsat i national top 10

Unge stikker hovederne sammen
Selv om afgangskaraktererne fra kommunens 9. og 10. klasses i år lagde sig en smule lavere end de foregående år, fastholder Furesø en flot placering med et skolevæsen i top ti.

Hver 5. elev i Furesø Kommune scorede minimum 10,7 i gennemsnit ved afgangsprøverne, og de 10 procent bedste scorede 11,2 i gennemsnit. Furesøs skoleelever forlader fortsat folkeskolen med flotte karakterer, selv om den seneste opgørelse af eksamenskaraktererne ved prøverne i sommer viser en tilbagegang fra skoleåret 2015/2016 på 0,4 procentpoint.

Afgangskarakterer viser indimellem store udsving over årene. Det fremgår også af de sidste fem års karakteropgørelser. Denne gang går Stavnsholtskolen 0,1 procentpoint frem, mens de øvrige seks skoler har tilbagegang.

Det er ikke unormalt, at afgangskarakterer kan svinge 1/2-1 karakterpoint mellem årene. Der kan være variationer i prøveformen og i måden, lærere og censorer bedømmer fra år til år, eller i elevernes dagsform og konkrete præstation, som karakteren er et udtryk for.
Generelle forbehold ved kun at fokusere på afgangskaraktererne ændrer dog ikke på, at de enkelte skoler skal præstere bedst muligt. Den bedst tænkelige læring og effekt af elevernes skolegang danner grundlaget for hele deres fremtid, og Furesøs børn har gode skoler og gode forudsætninger for at præstere godt.

Den normale proces, når afgangskaraktererne bliver kendt, er, at først skoleledelse og siden skolebestyrelse får data til gennemsyn, inden de forelægges Børne- og Skoleudvalget. Udvalget behandler karakteropgørelsen på sit møde i december.

Hent en oversigt over afgangskaraktererne her

Spørgsmål og pressehenvendelser kan rettes til velfærdsdirektør Niels Milo Poulsen  


Kontakt

Center for Dagtilbud og Skole

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000
Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Kommunikation

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4012

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)