Ordnede forhold på Hvedemarken

Furesø Business House
Furesø Kommune konstaterer med tilfredshed, at parter nu enes om ordentlige løn- og arbejdsvilkår på Hvedemarken, der fra juli skal rumme jobcentrets fremtidige lejemål.
Det lykkedes mandag parterne bag en verserende konflikt om arbejds- og lønvilkårene på byggepladsen Hvedemarken 3-5 at nå til enighed. Fagforeningen 3F afblæser derfor en anmeldt konflikt mod en virksomhed på pladsen.

Sagen vedrører en litauisk underentreprenør, der arbejder for Stensdal Group med at ombygge det fremtidige lejemål for kommunens jobcenter.

Med kommunens mellemkomst har de to parter søgt en løsning. Den er nu fundet, i og med at virksomheden nu tegner overenskomst med 3F.
"I Danmark er det arbejdsmarkedets parter, der aftaler løn- og arbejdsvilkår. Jeg kan med stor glæde konstatere, at de to parter er nået til enighed om at indgå overenskomst for det pågældende byggearbejde på Hvedemarken 3-5, hvor kommunens jobcenter efter planen skal flytte ind til sommer, siger Preben Sandberg Pettersson (A), der formand for Beskæftigelses- og erhvervsudvalget i Furesø Kommune.

Kontakt

Preben Sandberg Pettersson

1. viceborgmester

Gruppeformand for Socialdemokratiet

Vestre Allé 35
3500  Værløse
Mobil: 7216 5007
E-mail: psp@furesoe.dk

Kommunikation

Hørmarken 2
3520 Farum
Tlf.: 7235 4012

E-mail os med pressehenvendelser etc.

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)