Pilotprojekter skudt i gang: Rækkehuse og etageboliger tester affaldssortering

Pilotprojekter, affald, Gitte og Mikkel
Fire boligområder med etageboliger og rækkehuse har meldt sig til et frivilligt pilotprojekt om affaldssortering. Det giver beboerne mulighed for at afprøve nogle skræddersyede løsninger, og samtidig kan Furesø Kommune høste erfaring med affaldssortering i de boligtyper.

Furesø Kommune og beboerne i fire boligområder har fået en unik mulighed for at samarbejde om gode løsninger til affaldssortering i rækkehuse og etage-boliger. Deltagerne i pilotprojekterne kan være med til at høste erfaringer og pege på løsninger på, hvordan kommunen bedst vejleder om sortering i sådanne boligtyper. Samtidig får borgerne mulighed for at afprøve andre affalds-løsninger end dem, de har i dag, eksempelvis nedgravede beholdere og kuber.

En god start med mange muligheder

Processen for pilotprojekterne bliver tilrettelagt i samarbejde mellem forvaltningen og de fire bestyrelser, og i Vesterbo er de glade for at være med:

”Det var oplagt for os at gå med i pilotprojektet. Vi ved jo alle, at affaldssortering er kommet for at blive, så vi kunne lige så godt komme i gang. På den måde kan vi også få en bedre start med en god forberedelse,” fortæller Gitte Schack, der er formand for afdelingsbestyrelsen i Vesterbo.

Ejendomsmester Mikkel Munk ser pilotprojektet som en god mulighed for at afprøve nye affaldsløsninger i Vesterbo: ”Vi har udfordringer med vores affaldsskakte, og der kan pilotprojektet være startskuddet til at finde en bedre løsning, så vi er klar, når vi skal i gang med sortere mere affald,” siger han.

Pilotprojekter, affald, Gitte og Mikkel

Vesterbos ejendomsmester, Mikkel Munk, og Gitte Schack, der er formand for afdelingsbestyrelsen i Vesterbo ser pilotprojektet som en oplagt mulighed for området og dets beboere.

Inspirationsture

Både Gitte og Mikkel fra Vesterbo ser frem til at komme videre med pilotprojektet og har allerede nedsat en arbejdsgruppe med beboere og repræsentanter fra afdelingsbestyrelsen. Arbejdsgruppen skal i fællesskab finde de bedst mulige løsninger for området, både udendørs og inde i køkkenerne:

”Vi vil gerne give sætte fokus på, hvordan man som beboer kan indrette sig i køkkenet, når der skal sorteres mere. Vi har derfor planer om at holde et fællesmøde, hvor beboerne kan se eksempler på køkkenindretning”, forklarer Gitte Schack og tilføjer: ”Vi vil gerne rundt og se andre områder med etageboliger og rækkehuse, så vi kan få inspiration og hente erfaringer om, hvilke løsninger der fungerer godt”, forklarer Gitte Schack.

Fakta

Byrådet besluttede den 12. maj 2014 at indføre husstandsindsamling af genanvendelige materialer (papir, plast, metal og glas) i hele Furesø Kommune. Affaldsordningen for villaer blev implementeret i 2016. Ordningen forventes implementeret i rækkehuse og etageboliger fra 2018.

Affaldssortering er en del af kommunens fælles indsats, der skal være med til at sikre, at Furesø når det europæiske og nationale krav om at genanvende 50 % af husholdningsaffaldet i 2020.

De fire boligområder, der har meldt sig til pilotprojektet er Vesterbo, Espebo, Paltholmpark og Solhøjpark.

  • Vesterbo består af både etageboliger og rækkehuse, i alt 400 boliger.
  • Espebo består af 273 etageboliger.
  • Paltholmpark består af 74 rækkehuse.
  • Solhøjpark består af 64 rækkehuse.

Solhøjpark har siden 2014 sorteret flere forskellige affaldstyper og går i gang med at sortere madaffald i september 2017. Espebo og Paltholmpark går i gang med at sortere affald til efteråret 2017.

Vesterbo kommer med på genbrugsvognen, så snart de har fundet den bedste løsning for deres område. 


Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen

Relevante links