Novafos kommer til Furesø

Vandet er det samme, men selskabet bag er nyt. Fra 1. juli er Novafos nyt vandselskab i ni sjællandske kommuner - heriblandt Furesø. Ni sjællandske kommuner besluttede i 2016 at samle sine lokale vandselskaber i et nyt fælles vandselskab.

Korrektion: Novafos håndterer kun spildevand i Furesø Kommune. Det meste af drikkevandet i Furesø Kommune leveres af andelsselskabet Furesø Vandforsyning a.m.b.a. Derudover forsyner et lille privat vandværk, Trevang Vandværk, et mindre antal ejendomme omkring Trevangsvej, og få ejendomme får drikkevand fra vandværker i nabokommunerne eller har egen privat boring/brønd.

--

Nu er Novafos klar til at sætte nye standarder for daglig drift og langsigtede projekter. Jan Skovbo Nielsen, der er bestyrelsesformand i Novafos, fortæller om hensigten med det nye selskab: ”Visionen er at skabe en effektiv og veldreven fælles forsyning i tæt samklang med ejerkommunerne, der kan leve op til at løse fremtidens udfordringer som klimaforandringer og højere krav om effektivisering”.

Du får vand samme sted fra som før

Der kommer ikke til at ske ændringer med dit vand. Vandet, der kommer ud af din vandhane, vil blive hentet op fra samme kilde som før og blive renset i det samme vandværk. Novafos leverer drikkevandet til en del af forbrugerne i de ni kommuner, mens de øvrige forbrugere fortsat får deres vand fra private vandværker. Alt spildevand håndteres af Novafos. 

Prisen bliver ikke påvirket

Sammenlægningen af vandselskaberne påvirker ikke prisen på dit vand fra Novafos. ”Prisen er den samme året ud, nøjagtig som den plejer. Til næste år vil prisen på vand fortsat blive fastsat ud fra aktiviteterne i din egen kommune. Du kommer altså ikke til at betale for omkostninger i nabokommunerne” forklarer Carsten Nystrup, der er adm. direktør i det nye Novafos.

Bedre rustet til fremtidens klimaudfordringer

Der er god mening med sammenlægningen af de seks forsyningsselskaber. Jan Skovbo Nielsen forklarer: ”Sammen er vi mere solide og robuste til at klare fx fremtidens store klimaudfordringer. Vores størrelse og fælles erfaringer og kompetencer giver os anselige synergi-effekter, der gør os i stand til at løse vores opgaver både smartere og mere effektivt”. 

Novafos dækker de ni kommuner: Allerød, Ballerup, Egedal, Furesø, Frederikssund, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm og Rudersdal Kommune. Du kan læse mere om Novafos på www.novafos.dk

Hvem er Novafos

  • Novafos er vandselskab i 9 kommuner, der til sammen har 425.000 indbyggere. Novafos er ejet af de 9 kommuner.
  • Novafos driver 18 vandværker, som producerer 18 mil. m3 drikkevand om året, og 18 renseanlæg, der renser 20 mil. m3 spildevand om året.
  • Novafos driver og vedligeholder 1.700 km. vandledninger og 3.400 km. regn- og spildevandsledninger.
  • Novafos har 280 medarbejdere.
 

Kontakt

Novafos
Blokken 9
3460 Birkerød 
 
E-mail: novafos@novafos.dk