Borgere og pårørende gav gode input til Visitationen

Der var både ris, ros og gode idéer fra de godt 60 fremmødte, da Visitationen i Furesø Kommune inviterede furesøborgere til åben dialog.

Et af de områder, hvor mange borgere er i dialog med Furesø Kommune, er Visitationen. Det er nemlig indgangen for borgere, der er kommet ud af et sygdomsforløb eller af andre årsager har brug for genoptræning, hjælpemidler, anden egnet bolig, rengøring eller personlig hjælp.

”I Visitationen arbejder vi ligesom resten af Furesø Kommune hele tiden på at gøre vores service til borgerne så nærværende og imødekommende som muligt. Vi vil altid gerne vide, hvordan borgerne oplever den hjælp, vi giver, når de står og mangler. Og ikke mindst hvor de oplever, at vi kan blive bedre,” fortæller Annelia Fähnrich Jensen, der er centerchef i Social og Sundhed.

Med afsæt i det ønske inviterede Visitationen borgere og pårørende til at komme og dele deres oplevelser med ledere og medarbejdere fra Visitationen og Hjemmeplejen. Det kom der hele 38 ideer og forslag ud af.

”Nogle af ønskerne har vi kunnet imødekomme hurtigt efter mødet, mens vi arbejder videre med andre forslag, som har et længere perspektiv. Alle input bliver taget med i vores arbejde,” understreger Annelia Fähnrich Jensen.

Bedre borgerdialog og indsigt i egen sag

De mange input rammer ned i flere temaer, heriblandt information på kommunens hjemmeside samt den telefoniske kontakt.

”Flere af de fremmødte borgere fortalte, at de er glade for at bruge søgefunktionen på vores hjemmeside, men at de ofte ikke finder dét, de leder efter, og det går jo ikke. Derfor har vi gennemgået og forbedret søgeresultaterne inden for Visitationens område, så det fremover bliver lettere at få den information, man søger” siger Annelia Fähnrich Jensen.

En del fremmødte på dialogmødet pegede desuden på udfordringer i den telefoniske kontakt med Visitationen.

”Ikke alle telefonsamtaler er lige nemme. Det kan eksempelvis være svært at formidle et afslag, som borgeren er berørt af. Efter mødet har vi sat ekstra fokus på dialogen, og alle medarbejdere i Visitationen kommer desuden gennem et kompetenceudviklingsforløb, der tager afsæt i, hvordan de bruger kommunens seks ledetråde for god borgerdialog i praksis,” forklarer Annelia Fähnrich Jensen.

Mange efterlyste desuden mulighed for nemt at få indsigt i egen eller en pårørendes ansøgning, så man bedre kan følge sagen, og der ikke opstår tvivl og usikkerhed. Den mulighed får borgere og pårørende i det nye år, når kommunen indfører det nye sundhedssystem Nexus.

”De mange gode idéer fra borgerne er nu skrevet sammen og gjort tilgængelige på kommunens hjemmeside, så alle kan følge med i, hvordan vi arbejder med at forbedre vores service på dette område. Dialogen er vigtig, og vi vil i 2018 følge op med flere tiltag, der kan give os gode input til yderligere forbedringer,” fortæller Annelia Fähnrich Jensen.

Opsamlingen fra dialogmødet kan findes på www.furesoe.dk/borgerdialog

Deltagere, som gerne vil vide mere om, hvordan der bliver arbejdet videre med netop deres input, er velkomne til at kontakte centerchef Annelia Fähnrich Jensen: 7216 4968 / ajs@furesoe.dk

Fakta

Dialogmødet blev afholdt den 7. november, og ca. 60 borgere og pårørende deltog. Fra kommunens side deltog kommunaldirektør Christine Brochdorf, velfærdsdirektør Niels Milo Poulsen, centerchef i Social og Sundhed Annelia Fähnrich Jensen, leder af visitationen Lars Ravn, demenskoordinator Nanna Holst samt leder af Hjemmeplejen Carina Holst-Christensen.

Kontakt

Center for Social og Sundhed

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000
Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Relevante links