Topbillede med græs gif

Vælg periode og nyhedstype

Sep 2017

Nyhedstype

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Alle måneder

Udviklingsudvalg skal se på, hvordan vi gør skolerne i Furesø endnu bedre

22. september 2017
Holdet er sat: 11 topmotiverede medlemmer bestående af politikere, forældrebestyrelsesrepræsentanter, skoleleder- og medarbejderrepræsentanter og elevrepræsentanter fra Furesø Fælles Elevråd. Den 2. september smøgede de ærmerne op og tog hul på arbejdet.

Borgermøde om plan for fire nye boligbebyggelser i Sydlejren

21. september 2017
Furesø Kommune afholder borgermøde om lokalplanen for fire nye boligbebyggelser i Sydlejren på Flyvestationen. Lokalplanforslaget muliggør etablering af 154 nye boliger i den del af Sydlejren, der ligger nærmest Jonstrup.
Planen er et supplement til den gældende Lokalplan 121 fra 2016.

Debat om miljøbeskyttelse på Flyvestationen

21. september 2017
På Miljørådets debatmøde tirsdag aften blev beskyttelsen af miljøet på Flyvestationen sat på dagsordenen. Debat- og spørgelysten var stor fra de cirka 60 interesserede fremmødte.

Stor interesse for socialøkonomiske virksomheder

20. september 2017
En sal fuld af engagerede borgere og virksomheder mødtes mandag eftermiddag på Furesø Rådhus til temadag om socialøkonomiske virksomheder. De fremmødte blev klogere på tankerne bag socialøkonomiske virksomheder, og kreative ideer til nye virksomheder opstod.

Forslag til byggeprojekt ved den gamle Sparkøbmand på Farum Hovedgade

19. september 2017
I Furesø Avis kunne man torsdag den 14. september 2017 læse om et nyt forslag til projekt med butikker og boliger ved den gamle Sparkøbmand på Farum Hovedgade (Frodes Plads). I juni præsenterede ejerne deres foreløbige tanker for Furesø Kommunes forvaltning. Forvaltningen har nu modtaget et revideret projektforslag og er i gang med at gå det igennem.

Nye trykkemuligheder for kommunens foreninger

19. september 2017
Furesø Kommunes interne trykkeri er lukket. Indtil videre kan foreninger få løst mindre kopiopgaver på Farum og Værløse Bibliotek i den bemandede åbningstid.

Renovering af Farum Hovedgade skrider planmæssigt frem – Fortsat dialog om Akacietorvet

19. september 2017
Borgerne kan snart tage de nye cykelstier og fortove mellem Akacietorvet og Farum Gydevej i brug. Herefter flytter renoveringen af Farum Hovedgade videre til strækningen fra Stationsvej til Williams Plads. Furesø Kommune arbejder lige nu med en samlet plan for belægning, beplantning og byrumsinventar for Akacietorvet. Det vil ske i samarbejde med de berørte grundejere og dialoggruppen for Farum Hovedgade.

Tilskud til foreninger

18. september 2017
Nu kan din forening igen søge om aktivitetstilskud m.m. På foreningsportal.furesoe.dk kan du finde de blanketter, din forening skal anvende for at søge om tilskud. Du finder også information om den på krævede dokumentation, som skal vedlægges til ansøgningen.

Udbud af "Spejderhytterne" Kollekollevej 31-39 i Værløse

18. september 2017
Furesø Kommune udbyder "Spejderhytterne". Et grundareal på Kollekollevej 31-39 i Værløse. Grunden er på ca. 4.000 m2. og kan bebygges med 2.700 m2 kontorer mv i 3 etager. Dog kan den øverste etage tillige anvendes til boliger. Kommunen forventer et spændende byggeri der vil bidrage til styrkelse af udviklingen af Værløse Bymidte og Furesø Kommune. Valg af byder vil ske ud fra en samlet vurdering af opfyldelsen af kommunens Arkitektur - og Byrumstrategi, bæredygtighed, byudvikling samt pris.

Er gadelyset gået ud?

18. september 2017
Du kan anmelde fejl på gadelyset ved at sende en mail til vejbelysning@furesoe.dk eller via furesoe.dk/borgertip. Du kan også ringe til os på tlf.: 7235 5190.

Åbent hus for Kurt Bork Christensen

18. september 2017
Furesø Byråd inviterer til åbent hus den 27. september.

Udviklingsudvalg om institutionsbyggeri godt i gang

12. september 2017
Udviklingsudvalget om fremtidig institutionsstruktur i Furesø er kommet godt i gang. Udvalget tæller ti meget motiverede medlemmer, der på første møde har drøftet, hvad udvalget vil lægge vægt på, når de næste 10 års udvikling på dagtilbudsområdet skal tegnes.

Byrådet godkender ny furesømodel for borgerinddragelse

12. september 2017
Inddragelse af borgerne har længe været en centralt tema på byrådets dagsorden, og nu er der vedtaget en furesømodel, som et nyt byråd efter kommunalvalget skal være med til at give liv.

Budget 2018 i høring

12. september 2017
Et enigt byråd vedtog i 2016 et toårigt budgetforlig gældende for både 2017 og 2018. Der lægges ikke op til nye besparelser i 2018. Byrådet besluttede den 7. september 2017 at sende
budgettet i høring frem til 24. september 2017.

Tilladelse: Carport på Gydebakken 7

12. september 2017
Furesø Kommune har givet landzonetilladelse efter planloven til at opføre en carport med ind-bygget udhus på Gydebakken 7, 3520 Farum.

Oprensning af sø og grøft, Mosevangsvej 45

12. september 2017
Furesø Kommune har givet dispensation fra naturbeskyttelsesloven til at oprense en sø og en grøft, der leder ned til søen ved Mosevangsvej 45, 3520 Farum.

Tilladelse: Stuehus på Flagsøvej 7

12. september 2017
Furesø Kommune har givet landzonetilladelse efter planloven til at opføre et nyt stuehus på Flagsøvej 7, 3520 Farum. Stuehuset skal erstatte det tidligere stuehus, der er nedrevet.

Næste etape går i gang på Farum Hovedgade

12. september 2017
Første del af renoveringen på Farum Hovedgade er godt i gang. I september tager vi hul på næste etape mellem Stationsvej og Williams Plads. I perioden kan man stadig køre ad Farum Hovedgade i retning mod stationen. I modsatte retning bliver der skiltet med omkørsel.

Rådhuset er flyttet

12. september 2017
Furesø Kommune samler sin administration i det nye, fælles rådhus, Sløjfen, på Stiager 2 i Værløse, mens Jobcentret i august flyttede til nye lokaler på Hvedemarken 3-5 i Farum.
Du kan altså ikke længere møde administrationen på Hørmarken 2, Rådhustorvet 1 og 2, Fre-deriksborgvej 3-5 og Bybækskolen.

Kursus i sund madlavning

12. september 2017
Har du diabetes 2 eller en hjerte-kar-sygdom, eller har du af andre årsager behov for sundere kostvaner? Så kom på kursus i sund madlavning, hvor du sammen med andre får inspiration til, hvordan lækre grøntsager kan blive en naturlig del af din hverdagsmad.

Naboønsker imødekommet for bygning på KolleKollevej

11. september 2017
Planerne for den ubebyggede grund på Kollekollevej bliver ændret, så de er i tråd med de mange ønsker og ændringsforslag, naboer og andre er kommet med i høringsperioden. Det besluttede Miljø-, Plan- og Teknikudvalget onsdag den 6. september.

Budgetforslag 2018: Flere midler til daginstitutioner, skoler, ældre og handicapområdet

08. september 2017
Et samlet byråd vedtog i 2016 et toårigt budgetforlig gældende for 2017 og 2018. Midtvejs i den toårige budgetforligsperiode har byrådet behandlet budgettet, hvor der foreslås at gennemføre investeringer til nye daginstitutionspladser og flere driftsmidler til skoler og daginstitutioner, som følge af stigende børnetal. Der foreslås også afsat flere midler til ældre- og handicapområdet.

”Sløjfen” bindes med en folkefest

08. september 2017
Lørdag den 7. oktober er dagen, hvor Furesøs samlede rådhus ”Sløjfen” officielt indvies. Rådhusfunktionerne har hidtil været spredt på forskellige adresser i kommunen, men nu samles de i det ombyggede rådhus på Stiager 2, der også fungerer som borgernes hus. Åbningen markeres ved at invitere den årlige forenings- og kulturfestival og det nye folkemøde indenfor i huset ved selve indvielsen.

10 foredrag om det sunde seniorliv i efteråret 2017

05. september 2017
I efteråret slår Furesø Kommune dørene op til en stribe gratis oplæg om det sunde seniorliv. Danskerne lever længere og med bedre livskvalitet end nogensinde. Men hvad kan man selv gøre for at holde sig i godt humør og god form? Og hvordan bevarer man et selvstændigt liv med høj kvalitet og gode relationer? Med 10 foredrag er der masser at tips at hente til et sundt, aktivt og selvhjulpent liv hele livet.

Furesø fortsat Nordsjællands mest erhvervsvenlige kommune

05. september 2017
DI's årlige erhvervsklimaundersøgelse viser for femte år i træk, at Furesø ligger i top i Nordsjælland, når virksomhederne skal bedømme erhvervsvenligheden i deres lokale kommune.

Søg tilskud til dine miljø-, natur- og klimainitiativer

04. september 2017
Du eller din forening kan stadig søge tilskud til miljø-, natur og klimainitiativer i kommunens Miljøinitiativpulje, der i år allerede har ydet støtte til fx bekæmpelse af invasive planter og en infofolder om pleje af søerne i Hareskovby, men der er stadig midler tilbage.

Tilladelse: Parkeringsareal

04. september 2017
Furesø Kommune har givet landzonetilladelse efter planloven til etablering af parkeringsareal på Stengården, Høveltevej 40, 3460 Birkerød.

Bliv verdensmester i at finde vej

04. september 2017
I starten af september 2017 lander FuresøKortet i alle postkasser på tværs af kommunen. Farum Orienteringsklub står bag kortet, der giver borgerne utallige muligheder for at gå på opdagelse i det lokale natur- og bymiljø.

Kom til debatmøde: Vores grundvand

04. september 2017
Miljørådet inviterer alle til oplysning og debat om grundvand. Walter Brüsch, Danmarks Naturfredningsforening, tidligere Statens Geologiske Undersøgelser, holder foredrag om grundvand og hvordan det beskyttes.

Bevægelse under åben himmel

04. september 2017
Har du en kronisk sygdom, kan du gå omkring 2 km, og har du lyst til bevægelse under åben himmel sammen med andre? Så har du chancen nu. Det giver overskud og gavner dit helbred. Vi tager udgangspunkt i individuelle skavanker og formåen.

Læsehunden Sallie tilbage på Farum Bibliotek

01. september 2017
Hvis dit barn har brug for læsetræning, er en seance sammen med en læsehund værd at overveje. En sød og rolig hund hjælper børnene med at skabe ro og tryghed om læsningen

Flyvestationen får fire nye fællesskaber

01. september 2017
Bofællesskabet Mageløse og tre andre boligområder på Flyvestationen rykker et skridt nærmere med den lokalplan, der nu er på vej i høring.

Kontakt

Furesø Kommune

Tlf.: 7235 4000
Mandag-fredag kl. 10-14
Torsdag dog kl. 10-17

Akut - kontakt uden for åbningstid

Borgerservice åbningstider

Find Furesø Kommune på instagram  Følg Furesø Kommune på facebook  Følg Furesø Kommune på LinkedIn

Furesø Kommunes EAN-numre 
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190