Byudvikling i hjertet af Farum

Ideoplæg til Frederiksborgvej 3-5
Den bevaringsværdige tidligere skolebygning ombygges til moderne familieboliger i rækkehus- form omkring et semiprivat gårdrum orienteret mod den nye, cirkulære Kumbel-scene.
Der er nu fundet en vinder af den gennemførte visions- og idéfase, som i samarbejde med Furesø Kommune skal udarbejde et dispositionsforslag for området omkring den gamle skole i Farum.

Furesø Kommune har valgt Sophienberg Gruppens og PLH Arkitekters idé- og visionsoplæg som vinderprojekt for udviklingen af området omkring det tidligere rådhus i Farum.

Projektet tager afsæt i principperne i Furesø Kommunes arkitektur og byrumsstrategi om attraktive byrum, hvor mennesker mødes. For at skabe en sammenhængende by videreføres stien fra Kumbelhaven ind under den gamle skole og videre ud i den bagvedliggende bibliotekshave, der ligger nede i Kumbelhavens niveau. Således forbinder stien stationsområdet med det centrale Farum.

Byggeriet vil udgøre ca. 8.000 m2, primært boliger inklusive fælleslokaler mv. fordelt på 14 rækkehuse i den gamle skole og ca. 60 familie- og seniorboliger i en nyopført bebyggelse langs Frederiksborgvej og Stavnsholtvej.

Sidst opdateret 24. september 2018

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.