Furesøaftalen - en holdbar løsning

Møntstabel med sort baggrund
Med den nye Furesøaftale er der fundet en samlet løsning på kommunens store gæld. Aftalen indebærer en låneomlægning og et nyt statstilskud. Økonomien i Furesø hænger nu sammen også på den lange bane. Skatten harmoniseres på Værløse-niveau og Furesø Kommune får samme udviklingsmuligheder som andre kommuner.

Sammenfatning af aftalens betydning for Furesø

Låneomlægning

Furesø har en samlet gæld 3 mia. kroner. Den bliver nu omlagt til et 30-årigt statslån med en fast lav rente på 2,2 pct. På den måde falder kommunens årlige udgifter til renter og afdrag med ca. 80 mio. kroner.

Det lavt forrentede statslån giver over hele lånets løbetid en netto rentebesparelse på omkring 1 mia. kroner. Staten bærer risikoen for fremtidige rentestigninger, og Furesø kan indbetale ekstraordinære afdrag og på den måde reducere renteudgifterne yderligere.

Særtilskud

Det nuværende særtilskud på 50 mio. kroner om året fortsætter frem til 2021. Her afløses det af et nyt særtilskud på 250 mio. kroner, der udbetales løbende i perioden 2022 til 2040.

Slut med differentieret skat

Den differentierede skat er udfaset med udgangen af 2013. Skatten er harmoniseret på et ensartet niveau.

Frigivelse af deponerede midler

Der vil fortsat ske en frigivelse af de midler, der blev deponeret i forbindelse med genopretningen af økonomien i den tidligere Farum Kommune. Samlet frigives der ca. 200 mio. kroner frem til 2019.

Et lukket kredsløb

Den besparelse, kommunen opnår med låneomlægningen i 2011-2013, bliver deponeret og kommer til udbetaling løbende i årene fremover med et beløb på ca. 7,3 mio. kroner om året frem til 2040. Furesø Byråd udarbejder en plan for tilbagebetaling af gælden. Planen skal sikre, at gældsafviklingen og de forskellige kompensationsordninger bliver indkapslet i et lukket kredsløb.

Samme vilkår som andre

Nettovirkningen af Furesøaftalen er, at Furesø Kommune har finansieringsudgifter på niveau med andre kommuner af tilsvarende størrelse i hovedstadsområdet.


 

HIGHLIGHTS

  • Gælden står stadig i vores navn

Den samlede gæld på ca. 3 mia. kroner er blevet omlagt til et 30-årigt statslån med en fast lav rente på 2,2 %. Den årlige ydelse på gælden er 137,2 mio. kroner. De forskellige kompensationsmodeller sikrer, at Furesø kan afvikle gælden og samtidig have samme udviklingsmuligheder som andre kommuner.

  • Et lukket kredsløb

Furesø Byråd har nedsat en hurtigarbejdende arbejdsgruppe, som i efteråret 2011 skal fremlægge et forslag til en bæredygtig finansiel strategi, som bl.a. indeholder en konkret plan for tilbagebetalingen af kommunens gæld. Planen skal sikre, at gældsafviklingen og de forskellige kompensationsordninger indkapsles i et lukket kredsløb.

  • Ens skat for alle

Fra og med 2014 er særskatten bortfaldet både hvad angår personskatter og ejendomsskat.

  • Nu er vi stillet lige

Med Furesøaftalen er vores netto-udgifter til renter og afdrag ikke større end i andre kommuner af tilsvarende størrelse i hovedstadsområdet. Værløseborgerne skal ikke undgælde for den gamle Farum-gæld. Serviceniveauet vil ikke falde som følge af en ekstraordinær stor gæld.

  • Vi ved, hvad vi har

Med aftalen er der skabt ro og sikkerhed om kommunens økonomi, og vi er ude af risikobetonede finansielle arrangementer. Nu ved vi, hvad vi har. Hidtil har den store usikkerhed forbundet med økonomien optaget mange ressourcer og lagt betydelige bindinger på kommunens fremtidsmuligheder. Med gælden under forudsigelig og sikker afvikling kan Furesø arbejde mere langsigtet og visionært.

Sidst opdateret 18. november 2014

Kontakt

Regnskab og Digitalisering

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4550

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.