Ti ting du bør vide om Furesøaftalen

Hvad ved du om Furesøaftalen? Her på siden finder du en oversigt over ti ting, som du bør vide om aftalen. Du kan læse meget mere på de underliggende sider via menuen til venstre, hvor du finder information om alle elementerne i aftalen.


Ti ting du bør vide om Furesøaftalen...

  1. Furesøaftalen dannede grundlaget for sammenlægningen af Værløse og Farum kommuner i 2007 og beskriver de særlige økonomiske forudsætninger for sammenlægningen
  1. En økonomiske kompensation var en forudsætning for sammenlægningen. Den skulle danne grundlag for en ny bæredygtig kommune, der skulle have samme udviklingsmuligheder som nabokommunerne
  1. ”Åbningsbalancen” bygger på en opgørelse af forskellen i egenkapital mellem de to gamle kommuner. Forskellen blev opgjort til 2 mia. kr., hvoraf Furesø Kommune blev kompenseret for de 1,9 mia. kr. i aftalen.
  1. Der er differentieret skat i Farum og Værløse frem til og med 2013. Borgerne i Farum betaler 2,3 procentpoint mere i personskat og 7 promillepoint mere i grundskyld end borgerne i Værløse. Det svarer til gennemsnitligt 14.500 kr. om året pr. husstand.
  1. Vi får særtilskud. Kommunen modtager frem til og med 2021 årligt ca. 50 mio. kr. i særtilskud
  1. Vi har en stor gæld. Kommunens samlede langfristede gæld udgør ca. 2,8 mia. kr., og kommunen betaler årligt over 200 mio. kr. i rente- og afdragsudgifter
  1. Vi skal realisere besparelser svarende til ca. 400 mio. kr. Der er i Furesøaftalen indlagt en forventning om, at kommunen gennem låneomlægninger kan realisere besparelser svarende til ca. 400 mio. kr. i nutidsværdi i 2007-2021.
  1. Vi fik tilbud om at overtage Flyvestation Værløse. Fredningssager, uenigheder om forurening, udviklingen på boligmarkedet m.v. har indtil videre forhindret kommunens overtagelse af Flyvestationen.
  1. Vi har store ekstraordinære driftsudgifter. Kommunen har en række afledte driftsudgifter på de store anlæg i Farum og udgifter som følge af de særlige leasingdispositioner m.v. i Farum. Udgifterne har ca. udgjort 18 mio. kr. årligt siden 2007
  1. Furesøaftalen skal genforhandles i 2010 og forhandlingerne er i fuld gang. I forhandlingerne tager kommunen udgangspunkt i, at en række af forudsætningerne i aftalen er bristet. Bl.a. har opgørelsen af formueforskellen mellem kommunerne vist sig ikke at være retvisende, det har vist sig meget vanskeligt i praksis at realisere de forudsatte besparelser gennem låneomlægninger, og det er endnu ikke besluttet, om kommunen ønsker at overtage flyvestationen med de betydelige økonomiske risici, der pt. er forbundet dermed.

Du kan læse mere om den aktuelle udvikling i forhandlingerne.Sidst opdateret 04. april 2011

Kontakt

Regnskab og Digitalisering

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4550

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)