Særtilskud

Det er i Furesøaftalen forudsat, at Furesø Kommune som en del af kompensationen frem til og med 2021 modtager et årligt særtilskud på 50 mio. kr. (i 2005-priser)

Af Furesøaftalen fremgår det:


Det fastsættes som et særligt vilkår i forbindelse med sammenlægningen, at den nye kommune ydes et tilskud på 50 mio. kr. årligt fra 2007 til og med 2021. Tilskuddet finansieres i lighed med hidtidige tilskud til gældsramte kommuner i hovedstadsområdet via tilskudspuljen til vanskeligt stillede kommuner i hovedstadsområdet, hvor den nye kommune betragtes som to særskilte kommuner. Tilskuddet reguleres årligt med udviklingen i det kommunale beskatningsgrundlag i hovedstadsområdet.


Som følge af prisfremskrivning modtager Furesø Kommune ca. 55 mio. kr. i særtilskud i 2010.
 
Kommunen har ansøgt om at få del i en række øvrige puljer fra Indenrigs- og Socialministeriet i 2010. Puljerne uddeles til økonomisk vanskeligt stillede kommuner, eller som lånepuljer i forbindelse med kvalitetsfondsmidlerne. Furesø Kommune har fået afslag på alle ansøgningerne om yderligere puljemidler i 2010.
 

Sidst opdateret 05. august 2015

Kontakt

Regnskab og Digitalisering

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4550

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)