Låneomlægninger og renteoptimering

I Furesøaftalen er det forudsat, at kommunen kan indhøste besparelser som følge af låneomlægninger til en nutidsværdi på 400 mio. kr. i afviklingsperioden.

 

Af Furesøaftalens tekst fremgår følgende:


Under forudsætning af, at Farum Kommunes leasinggæld til FIH kan indfries på rimelige vilkår vil Indenrigs- og sundhedsministeren efter den sammenlagte kommunes anmodning søge tilslutning til et aktstykke, hvorefter den sammenlagte kommune kan tilbyde at refinansiere denne gæld med statslån. Vilkårene fastsættes af Indenrigs- og sundhedsministeriet på baggrund af de normale rente- og afdragsvilkår, som staten optager lån til, dvs. ikke variabelt forrentede lån.

Farum Kommune gives med inddragelse af Værløse Kommune mulighed for snarest muligt at realisere besparelser gennem låneomlægning inden for de rammer, som gælder for andre kommuner. Det sidste afdrag på leasingarrangementerne (”scrapværdien”) kan lånefinansieres på almindelige vilkår. En sådan låneomlægning vil ikke påvirke kommunens låneramme.

...

Det er i den forbindelse forudsat, at den nye kommune kan indhøste besparelser som følge af låneomlægninger til en nutidsværdi på ca. 400 mil. kr. i den afviklingsperiode svarende til de nuværende leasingkontrakter. Beløbet forudsætter således ikke en forlængelse af løbetiden. Det er i den forbindelse forudsat, at kommunen, såfremt besparelsen ikke kan opnås ved omlægning til statslån, som alternativ til statslån kan omlægge lån til variabelt forrentede lån med henblik på at kunne realisere denne besparelse.

...

Der er opmærksomhed om, at en omlægning af (en del af) låneforpligtelserne til variabelt forrentede lån kan indebære en forøget renterisiko. En stigning i den korte rente (3-måneders CIBOR) på mere end 1 procentpoint i forhold til renten på tidspunktet for låneomlægningen vil i lyset af finansieringsbehovet betragtes som en væsentlig ændring af forudsætningerne og vil derfor medføre genforhandling af det særlige tilskud.


Nedenfor kan du finde den redegørelse, som embedsmandsgruppen fra Furesø Kommune og Indenrigs- og Sundhedsministeriet udarbejdede om låneomlægninger i Furesø Kommune. På sidste side i rapporten finder du en samlet oversigt over bilagene, som du også finder nedenfor.

Hvis du vil læse mere om kommunens langfristede gæld og udgifter til renter og afdrag. På siden kan du også læse mere om kommunens brug af swaps for at sikre en renteoptimering.

Sidst opdateret 07. marts 2011

Kontakt

Regnskab og Digitalisering

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4550

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.