Følgegruppen

Nedsættelse af følgegruppen

Hensigten er, at nyttegøre det engagement og de ressourcer, der findes blandt borgerne i relation til sagen og dels at tilgodese borgernes ønske om en løbende og tæt dialog, således som blandt andet "Furesøgruppen" har formuleret det.

Med henblik på at sikre ovenstående, er der nedsat et §17, stk. 4 udvalg for en følgegruppe med inddragelse af borgerne.

Bemandingen af følgegruppen er begrundet i et hensyn til, at deltagerkredsen ikke må blive for stor, samt at de borgere der indstilles til at deltage i gruppen enten skal besidde en relevant ekspertviden eller repræsentere en organiseret borgergruppe.  Læs kommissorium for følgegruppen.

Medlemmer af følgegruppen

Ole Bondo Christensen
Sabine Kirchmeyer Andersen
Jørn Ulrick Moos
Steen Rosenbom
Preben S. Pettersson
Susanne Mortensen
Vini Lindhardt

Referater fra møderne i følgegruppen

Nedenfor kan du finde referater fra møderne i følgegruppen.

Sidst opdateret 10. marts 2011

Kontakt

Regnskab og Digitalisering

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4550

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)