Drifts- og serviceudgifter

Furesø Kommune har en række afledte driftsudgifter og engangsudgifter, som skyldes en række særlige dispositioner i den gamle Farum Kommune.

Af nedenstående tabel fremgår de afledte driftsudgifter og engangsudgifter knyttet til særlige dispositioner, som påvirker kommunens økonomi. Disse afledte udgifter betyder, at Furesø Kommune har ekstraordinære høje udgifter i forhold til andre kommuner.  

2007 2008 2009 2010
Sale-and-lease-back-aftale DOMEA vedr. 23
daginstitutioner i Farum
10,1 10,1 10,1 10,1
Lejeaftaler – ”Overpris” (Gammelgårdsvej)
1,2 1,2 1,2 1,2
Farum Park, udgifter til drift (løn, vedligeholdelse, servicekontrakter, rengøring mv.) og indtægter fra FC Nordsjælland ved kampe m.v.
1,4 1,4 1,4 1,4
Farum Arena, udgifter til drift (løn, vedligeholdelse, servicekontrakter, rengøring mv.) og indtægter fra udlejning
2,9 3,2 3,2 3,2
Coor Service Management A/S (vedligeholdelseskontrakt)
estimeret merudgift (dækningsbidrag), vedligehold af skoler, svømmehaller m.v.
2,5 2,5 2,5 2,5
Årlige driftsudgifter
18,1 18,4 18,4 18,4
Engangsudgifter (P-huset, advokatbistand, lysmaster på Farum Park,
0,6 5,5 4,3 2,2
Heraf direkte omkostninger til advokater
0,6 0,9 0,8 1,0
I alt ekstraordinære årlige udgifter 18,7 23,9 22,7 20,6

Der er i Furesøaftalen ikke taget højde for de afledte driftsudgifter på de store anlæg i Farum og udgifterne som følge af de særlige leasingdispositioner m.v. i Farum.

Disse udgifter er opgjort til 22,7 mio. kr. i 2009. Som gennemsnit over perioden frem til 2030 regnes med 10 mio. kr. årligt i merudgifter.

 

Sidst opdateret 29. juni 2016

Kontakt

Regnskab og Digitalisering

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4550

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)