Differentieret skat

Det er i Furesøaftalen forudsat, at der til og med 2013 sker en differentiering i skattebetalingen, således at forskellen på 2,3 procentpoint på personskatten og 7 promillepoint på grundskylden mellem Farum og Værløse kommuner på sammenlægningstidspunktet opretholdes.

Af Furesøaftalens tekst fremgår det:

Det fastsættes som et særligt vilkår i forbindelse med sammenlægningen, at der i de kommende to valgperioder fra 2007 til og med 2013 sker en differentiering af skattebetalingen i den nye kommune. Dette indebærer, at de nuværende forskelle i skatteprocenter inden for de eksisterende kommunegrænser fastholdes i perioden, således at udskrivningsprocenten og grundskyldspromillen i den tidligere Farum Kommune er henholdsvis 2,3 procentpoint og 7,0 promillepoint højere end i den tidligere Værløse Kommune.

Det forudsættes, at lovgivningen vedrørende det skrå skatteloft udformes således, at den nye kommune ikke skal betale den afgift, som er udløst af Farum Kommunes skatteforhøjelse i 2003. I modsat fald kompenseres afgiften ved en regulering af det årlige tilskud.

Du kan se kommunens skattesatser for 2010 og de foregående år her.

I nedenstående fil kan du finde en oversigt over, hvad provenuet ved den differentierede skattebetaling udgør for henholdsvis personskatten og grundskylden.

Sidst opdateret 24. marts 2011

Kontakt

Regnskab og Digitalisering

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4550

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.