Borgermøde om Furesøaftalen den 20. maj 2010

Folketingspolitikere diskuterer Furesøaftalen ved borgermøde i Galaksen den 20. maj 2010
Til borgermødet deltog folketingspolitikerne Lone Dybkjær, Sophie Løhde og Nick Hækkerup.
Borgere, byrådsmedlemmer og folketingspolitikere mødte talstærkt op til borgermøde i Galaksen, hvor der var en god debat om den igangværende genforhandling af Furesøaftalen.

Det var Furesøgruppen og Furesø Byråd, der i samarbejde havde inviteret borgere, lokale politikere og tre kommunalpolitiske ordførere fra Christiansborg til borgermøde for at give en status på genforhandling af Furesøaftalen, der er gået ind i den afsluttende fase.

På mødet holdt borgmester Ole Bondo Christensen, kommunaldirektør Michael Schrøder og Ulrick Moos fra Furesøgruppen alle et statusoplæg om genforhandling af Furesøaftalen og efterfølgende var der debat mellem borgere og politikere.

Fra Christiansborg deltog følgende politikere: 

Nick Hækkerup (A)
Lone Dybkjær (B)
Sophie Løhde (V)

Politikerne svarede på borgernes spørgsmål og gjorde rede for, hvordan deres holdning til genforhandlingen er.

Nedenfor finder du oplæggene fra kommunaldirektør Michael Schrøder og repræsentant fra Furesøgruppen Ulrick Moos. Du finder også de faktablade og informationsfolder om Furesøaftalen, som blev udleveret på mødet.

Sidst opdateret 15. april 2015

Kontakt

Regnskab og Digitalisering

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4550

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.