Anlægsniveauet

Det er i Furesøaftalen forudsat, at Furesø Kommune kan opretholde et anlægsniveau svarende til det i andre kommuner af samme størrelse i hovedstadsområdet.

Af Furesøaftalens tekst fremgår det:

Med de økonomiske vilkår beskrevet (...) lægges det til grund, at den nye kommune kan opretholde anlægsaktiviteter samt opbygge en likviditet svarende til kommuner af tilsvarende størrelse i hovedstadsområdet.

I nedenstående tabel fremgår kommunens forventede anlægsniveau i forhold til 7 kommuner af tilsvarende størrelse i hovedstadsområdet.

mio. kr. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Furesø Kommune 92,7 79,0 102,5 34,1 39,1 81,6 52,8

Anlægsudgifter for

tilsvarende kommuner

117,0 121,6 94,5 49,3 43,4 42,2 31,0

Note: 2007 og 2008 er regnskabstal. De øvrige år er forventede budgettal for budget 2010. Tallene er opgjort ekskl. forsyningsområdet. Sammenligningskommunerne er: Brøndby, Rødovre, Tårnby, Fredensborg, Egedal, Halsnæs og Gribskov.

Sidst opdateret 07. marts 2011

Kontakt

Regnskab og Digitalisering

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4550

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)