Tilladelser og godkendelser

Byggehjelm og tegninger
Ofte kræver et byggeri eller en aktivitet en godkendelse eller tilladelse fra kommunen. Det gælder f.eks. for byggerier i landzonen, etablering af virksomhed, nattilladelser og en lang række aktiviteter, som kan medføre miljøbelastning. Her på siden finder du de tilladelser og godkendelser, Furesø Kommune har givet.

Aktuelle tilladelser

Tilladelse til: Fra lov: Område: Klagefrist: 
Landzonetilladelse til udhusbygning – Værløse Gydevej 3  Planloven  Kirke Værløse By  6. juli 2018
Landzonetilladelse til campingvogn m.v. på Bistrupvej 191 Planloven  Stavnsholt By  3. juli 2018 
Landzonetilladelse og dispensation fra afstandskrav i husdyrgødningsbekendtgørelsen - hundefold på matr.nr. 1 i Kollekolle By Planloven/Husdyrgødningsbekendtgørelsen Kollekolle By  26. juni 2018
Landzonetilladelse og dispensation fra afstandskrav i husdyrgødningsbekendtgørelsen - hundedagpleje på Gammel Bregnerødvej 12B Planloven/Husdyrgødningsbekendtgørelsen Farumgård  26. juni 2018 
Landzonetilladelse til modelflyveplads – Flyvestationen Planloven  Bringe By  20. juni 2018 
Landzonetilladelse til helårsbolig – Gammel Bregnerødvej 6 Planloven  Farumgård  16. maj 2018
      

Afsluttede tilladelser i 2017

Tilladelse til: Fra lov: Område: Klagefrist: 
Landzonetilladelse til helårsbolig – Gammel Bregnerødvej 4   Planloven  Farumgård  19. april 2018  
Tilladelse til ændret placering af 1 undersøgelsesboring langs Skelvej  Vandforsyningsloven  Jonstrup Vang  6. april 2018 
Landzonetilladelse til overdækning ved fælleshus - Rørmosevej 4  Planloven Farum By  20. marts 2018 
Landzonetilladelse til at opføre en helårsbolig - Sommervej 43 Planloven  Stavnsholt By  28. februar 2018
Landzonetilladelse til 6 vandhuller på Flyvestationen  Planloven  Bringe By  16. januar 2018 
Landzonetilladelse og dispensation til læskur på Søgården - Kirke Værløsevej 103 Planloven/Naturbeskyttelsesloven Kirke Værløse 12. december 2017 
Landzonetilladelse til bane og bygninger - Flyvestationen  Planloven  Kirke Værløse 31. oktober 2017 
Landzonetilladelse til udvidelse af hestestald – Ved Kulhus 10  Planloven  LL. Værløse By  27. oktober 2017 
Landzonetilladelse til udestald på Gammel Høveltevej 4  Bregnerød By  Bregnerød By  24. oktober 2017
Landzonetilladelse til stuehus – Flagsøvej 7  Planloven  Farum By  5.oktober 2017 
Landzonetilladelse til carport med indbygget udhus – Gydebakken 7  Planloven  Farum By 3. oktober 2017 
Landzonetilladelse til parkeringsanlæg på Stengården - Høveltevej 40  Planloven  Bregnerød By 3. oktober 2017 
Tilladelse til etablering af 2 stk. boringer langs Skelvej på matr.nr. 31a Jonstrup Vang, Værløse  Vandforsyningsloven  Jonstrup Vang 26. september 2017 
Landzonetilladelse til om- og tilbygning ved Farum Præstebolig  Planloven  Farum By  14. september 2017

 

Godkendelse af ny vejbro over Jonstrup Å ved Bringevej 

Bilag 1 - Ansøgning om ny vejbro over Jonstrup Å

Bilag 2 - Oversigtsplan

Bilag 3 - Plan og snit

 

Vandløbsloven    12. september 2017 
Landzonetilladelse til parkeringsplads og jordvold på Flyvestationen  Planloven  Bringe By  18. august 2017 
Landzonetilladelse til helårsbolig på Bistrupvej 189  Planloven  Stavnsholt By  27. juli 2017
Landzonetilladelse til Forsinkelsesbassin i Sydlejren  Planloven Bringe By 19. juli 2017 
Landzonetilladelse og dispensation til livredderskur på Furesøbad, Frederiksborgvej 101  Naturbeskyttelsesloven og Planloven  LL. Værløse By 14. juli 2017 
Landzonetilladelse til helårsbolig - Gammel Bregnerødvej 4   Planloven Farumgård  30. juni 2017  
Landzonetilladelse til ombygning mv af etagebeboelse Ballerupvej 70 A  Planloven/Naturbeskyttelsesloven  Søndersø  26. maj 2017
Landzonetilladelse til maskinhal - Bundsvej 57  Planloven  Kirke Værløse By  23. maj 2017 
Landzonetilladelse til mobil mad-/pølsevogn - Bistrupvej  Planloven  Stavnsholt By  28. februar 2017
Landzonetilladelse til para- og hanggliding – Flyvestation Værløse  Planloven Kirke Værløse By 17. januar 2017
Godkendt vandløbsregulering over matrikel 34e og 25a, Jonstrup Vang Vandløbsloven Jonstrup Vang 10. januar 2017


Sidst opdateret 08. juni 2018

Kontakt

Furesø Kommune

Tlf.: 7235 4000
Mandag-fredag kl. 10-14
Torsdag dog kl. 10-17

Akut - kontakt uden for åbningstid

Borgerservice åbningstider

Find Furesø Kommune på instagram  Følg Furesø Kommune på facebook  Følg Furesø Kommune på LinkedIn

Furesø Kommunes EAN-numre 
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190