Tilladelser og godkendelser

Byggehjelm og tegninger
Ofte kræver et byggeri eller en aktivitet en godkendelse eller tilladelse fra kommunen. Det gælder f.eks. for byggerier i landzonen, etablering af virksomhed, nattilladelser og en lang række aktiviteter, som kan medføre miljøbelastning. Her på siden finder du de tilladelser og godkendelser, Furesø Kommune har givet.

Aktuelle tilladelser

Tilladelse til: Fra lov: Område: Klagefrist: 
Landzonetilladelse til at opføre en helårsbolig – Sommervej 41 Planloven  Stavnsholt By  5. marts 2019

Afsluttede tilladelser i 2019

Tilladelse til: Fra lov: Område: Klagefrist: 
Landzonetilladelse til helårsbolig - Rendebækgårdsvej 16 Planloven  Stavnsholt By   9. januar 2019
Landzonetilladelse til carport- og garagebygning - Hyrebakken 12 Planloven Bregnerød By 3. januar 2019


Sidst opdateret 05. februar 2019

Kontakt

Furesø Kommune

Tlf.: 7235 4000
Mandag-fredag kl. 10-14
Torsdag dog kl. 10-17

Kontakt Borgerservice

Akut - kontakt uden for åbningstid

Find Furesø Kommune på instagram  Følg Furesø Kommune på facebook  Følg Furesø Kommune på LinkedIn

Furesø Kommunes EAN-numre 
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190