Lokalplaner i høring og vedtagne lokalplaner

Giskort

Her finder du listen over lokalplaner, der er i høring i øjeblikket samt vedtagne lokalplaner. Lokalplaner fastlægger, hvordan et område skal anvendes, hvor meget der må bygges i området, eller hvor bebyggelse, veje, friarealer mm. skal placeres. Hvis du er uenig i afgørelserne, har du mulighed for at klage / indsende høringssvar.

Aktuelle høringer:

Lokalplan:  Titel: Høringsfrist: 
Lokalplan 31.6.1  Forslag til Lokalplan 31.6.1 - For Ryttergårdsvej 116 28. februar 2017 
Lokalplan 100-1  Forslag til Lokalplan 100-1 - For erhvervsområde ved Slangerupvej 23. februar 2017 
Lokalplan 122 Forslag til Lokalplan 122 - Ny boligbebyggelse i den sydlige og sydøstlige del af Laanshøj   6. februar 2017 
Lokalplan 131 Forslag til Lokalplan 131 - Værket ved Søndersø og Tillæg 10 til KP 2013 13. januar 2017 

Vedtagne lokalplaner:

Lokalplan:  Titel:  Klagefrist: 
Lokalplan 129 

Boligbebyggelse Hovedvagten på Farum Kaserne

14. april 2017 
Lokalplan 121 Lokalplan 121 og Tillæg 8 til Kommuneplan 2013 for Sydlejren på Flyvestationen  20. januar 2017 
Lokalplan 127  Nyt institutionsbyggeri på Farum Kaserne  8. november 2016
Lokalplan 124 Ny boligbebyggelse til seniorbofællesskab på Bybækgrunden 6. juni 2016
Lokalplan 70.3.1 Et område ved Kompagnivej og Pionervej 6. juni 2016
Lokalplan 70.6.1 Et område ved Pionervej 6. juni 2016
Lokalplan 70.7.1 Et område øst for Regimentsvej 6. juni 2016
   

Sidst opdateret 16. marts 2017

Kontakt

Center for By og Miljø

Plan og Byg
Hørmarken 2
3520 Farum
Tlf. 7235 5420

Natur og Miljø
Hørmarken 2
3520 Farum
Tlf. 7235 5325

Vej og Park
Hørmarken 2
3520 Farum
Tlf.: 7235 5355

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen

Find Center for By og Miljø på Krak