Dispensationer

Får græsser laanshøj
Furesø Kommune offentliggør landzonetilladelser og dispensationer fra bygge- og beskyttelseslinjer uden om søer åer, skove, fredede fortidsminder og kirker i henhold til planlovens § 35, stk. 8 og 9 og bekendtgørelse til naturbeskyttelsesloven om bygge- og beskyttelseslinjer, § 5, samt naturbeskyttelseslovens §3.

Aktuelle dispensationer:

Dispensation til: Fra lov: Område: Klagefrist:
Dispensation til at opføre en helårsbolig – Sommervej 41 Naturbeskyttelsesloven  Stavnsholt By  5. marts 2019 
Dispensation til oprensning af sø ved Fuglsangpark i Farum Naturbeskyttelsesloven Farum By 19. februar 2019

Afsluttede dispensationer i 2019:

Dispensation til: Fra lov: Område: Klagefrist:
Dispensation til sø-pleje på matr. nr. 12cø i Værløse Naturbeskyttelsesloven Værløse By 5. Februar 2019
Dispensation til sø-pleje på matr. nr. 15dr i Værløse Naturbeskyttelsesloven Værløse By 5. Februar 2019
Dispensation til diverse forhold på natur- og golfområdet Planloven Farum By 15. januar 2019
Sidst opdateret 05. februar 2019

Kontakt

Furesø Kommune

Tlf.: 7235 4000
Mandag-fredag kl. 10-14
Torsdag dog kl. 10-17

Kontakt Borgerservice

Akut - kontakt uden for åbningstid

Find Furesø Kommune på instagram  Følg Furesø Kommune på facebook  Følg Furesø Kommune på LinkedIn

Furesø Kommunes EAN-numre 
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190