Dispensationer

Får græsser laanshøj
Furesø Kommune offentliggør landzonetilladelser og dispensationer fra bygge- og beskyttelseslinjer uden om søer åer, skove, fredede fortidsminder og kirker i henhold til planlovens § 35, stk. 8 og 9 og bekendtgørelse til naturbeskyttelsesloven om bygge- og beskyttelseslinjer, § 5, samt naturbeskyttelseslovens §3.

Aktuelle dispensationer

Dispensation til: Fra lov: Område: Klagefrist:

Dispensation til orangeri/drivhus på Ballerupvej 70C  

Naturbeskyttelsesloven Jonstrup Vang 22. maj 2018 
Dispensation til vandindvindingsboring og pumpehus ved Skelvej i Lille Hareskov Naturbeskyttelsesloven  Jonstrup Vang 6. april 2018
Dispensation til renovering og forlængelse af gangbro, ved Præstesø Naturbeskyttelsesloven Kirke Værløse 13. marts 2018  
Dispensation til overgang hen over sten- og jorddige langs Farum Lillevang Museumsloven Farum By 13. marts 2018
Dispensation til at opføre en helårsbolig - Sommervej 43  Naturbeskyttelsesloven Stavnsholt By, Farum  28. februar 2018
Afgørelse om dispensation for afstandskrav til rørlagt vandløb Vandløbsloven/Vandløbsregulativ  Bregnerød By   
Reduktion af skovbyggelinje i Sydlejren på Flyvestationen            Naturbeskyttelsesloven

Jonstrup/Sydlejren

Ingen 
Dispensation til at oprense sø ved Hillerødmotorvejen Naturbeskyttelsesloven  Bregnerød 24. juli 2018

 

Afsluttede dispensationer i 2018

 

Dispensation til: Fra lov: Område: Klagefrist: 
Dispensation til lukning af grøft og dræn på Flyvestationen  Naturbeskyttelsesloven  Bringe By  16. januar 2018 
       
       
Sidst opdateret 26. juni 2018

Kontakt

Furesø Kommune

Tlf.: 7235 4000
Mandag-fredag kl. 10-14
Torsdag dog kl. 10-17

Akut - kontakt uden for åbningstid

Borgerservice åbningstider

Find Furesø Kommune på instagram  Følg Furesø Kommune på facebook  Følg Furesø Kommune på LinkedIn

Furesø Kommunes EAN-numre 
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190