Velkommen til Sløjfen

Model af det nye rådhus på Stiager
Fra model til hverdag. Furesø Rådhus stod indflytningsklar i august 2017.
Furesø Kommune er lykkedes med at skabe et funktionelt rådhus med store arkitektoniske og byrumsmæssige kvaliteter. Det fælles rådhus giver en årlig driftsbesparelse på 8 mio. kr. og sikrer samtidig bedre sammenhæng og kvalitet i betjening af borgerne. Det nye rådhus indebærer en klar forbedring af arbejdsmiljøet for medarbejderne og er samtidig en ramme for foreningsaktiviteter uden for rådhusets almindelige åbningstid.

Furesøs nye rådhus er en elegant færdiggørelse af det byggeprojekt, som blev igangsat i 1992 i den daværende Værløse Kommune. Men Sløjfen er mere end det. Det nye rådhus binder en symbolsk såvel som en arkitektonisk sløjfe om den kommunesammenlægning, som de daværende Farum og Værløse kommuner igangsatte i 2007.

I 10-året for Furesø Kommune samler kommunens administration sig nu endelig på én adresse og giver samtidig plads til at borgere og foreninger kan få glæde af huset. .

En samlet administration og en fleksibel indretning giver nye arbejdsfælleskaber og større tværfaglighed. Uden for rådhusets arbejdstid byder Sløjfen velkommen som Furesøs nye forsamlingshus.

De knap 3000 ekstra kvadratmeter, Sløjfen nu lægger til det oprindelige rådhus, er med sin planløsning og det lyse og åbne atrium i centrum en gave til alle Furesøs borgere, der nu får et nyt, lyst og lækkert samlingssted. Sløjfen er borgernes hus, hvor foreningerne allerede fra årsskiftet 2017-2018 booker sig ind og aktive frivillige mødes. Hvor lokale kunstnere udstiller på skift, og hvor Furesøs byråd møder borgerne. Hvor furesøborgerne føler sig velkomne, hvad enten det er ved festligheder som vielser og arrangementer, når de er på vej mellem Værløse Hallerne og Bymidten, eller de er i huset for at involvere sig i kommunens udvikling.

Det er i sig selv bæredygtighed, at Sløjfen dermed bliver et hus med mange og alsidige funktioner, der bruges effektivt både i og uden for almindelig kontortid. Men Sløjfen tager nok et skridt videre og viser fremtidssikrede løsninger i forhold til materialer og ventilation, genanvendelse af regnvand til toiletskyl, klimasikring og udnyttelse af solenergi. Sløjfen er bygget med krav om, at økonomi, kvalitet og anvendelse går op i en højere enhed.

 

Foto af hverdag i Sløjfen

Foto: Mikkel Arnfred
Sidst opdateret 19. september 2017

Kontakt

Center for Styring og Udvikling

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Kommunikation

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4012

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)