Center for Økonomi og Administration

Organisationsdiagram Økonomi og Administration 


Om centret

Center for Økonomi og Administration fungerer som ressourcecenter for kommunens øvrige fagcentre og varetager betjening af byråd, borgmester og direktion. 

Centeret bistår kommunens øvrige fagcentre med opgaver inden for digitalisering, kommunikation, juridisk rådgivning, personale og økonomi. Centeret er således i løbende og tæt samarbejde med de øvrige centre i kommunen om mange forskellige tværgående opgaver. 

Centeret betjener bl.a. Økonomiudvalget og Furesø Byråd.

Tine Gram centerchef for Økonomi og Administration

Center for Økonomi og Administration
Tine Gram, centerchef
E-mail: tgr@furesoe.dk
Tlf.: 7235 4004

 

Sidst opdateret 04. januar 2018