Center for By og Miljø

Center for By og Miljø 2014

Om centret

Center for By og Miljø har ansvaret for kommuneplanlægning, lokalplanlægning, byudviklingsprojekter, byggesagsbehandling, landzonesager, udbud af kommunale arealer og fredningssager. Centeret har også ansvaret for planlægning og udførelse af natur- og miljøopgaver, bl.a. klimatiltag, agenda 21, naturbeskyttelse, badevand, grundvandsbeskyttelse, vandløb og søer, forurenet jord og spildevand. Derudover har centeret ansvar for kommunens veje og stier, trafiksikkerhed, forvaltning af grønne områder, affaldshåndtering.

Centeret varetager udvalgsbetjening af Miljø-, Plan- og Teknikudvalget og Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Se centerets effektmål for 2012-15.


Sidst opdateret 27. marts 2017

Kontakt

Center for By og Miljø

Plan og Byg
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf. 7235 5420

Natur og Miljø
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf. 7235 5325

Vej og Park
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 5355

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)