Center for Borgerservice, Kultur og Drift

Center for Borgerservice, Kultur og Drift

Om centret

Arbejdsopgaverne i Borgerservice knytter sig primært til rådgivning og sagsbehandling inden for folke- og førtidspension, boligstøtte, familieydelser, folkeregister, sygesikring og vielser. Desuden er udstedelse af pas og kørekørt også med i opgaveporteføljen. Centeret varetager også kommunens kontaktcenterfunktion, hvor borgere via mail og telefon vejledes i brugen af selvbetjeningsfunktioner via kommunens hjemmeside.

Kulturafdelingen varetager opgaver inden for kultur, idræt og fritid, herunder driften af flere idræts- og kulturfaciliteter. Centeret står også for tildeling, afregning og udbetaling af tilskud til kommunens mange foreninger og aftenskoler, samt fordeling af offentlige lokaler.

Centeret betjener Udvalg for kultur, fritid og idrætsamt kommunens Folkeoplysningsudvalg.

Se centerets effektmål for 2012-15.

 Peter Rosgaard Peter Rosgaard, centerchef
Center for Borgerservice, Kultur og Drift
E-mail: pro@furesoe.dk
Tlf.: 7235 4732
Sidst opdateret 04. januar 2018

Kontakt

Center for Borgerservice, Kultur og Drift

Borgerservice

Tlf.: 7235 4000
Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Kultur og Idræt

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4730
Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen