2018: Kan vi reducere trafikstøjen sammen?

Bilkø set bagfra
I forbindelse med kontitueringen af byrådet blev det besluttet at nedsætte et rådgivende udvalg for trafik og trafikstøj, der i første omgang skal koncentrere sig om udfordringer med trafikstøj. Trafikstøjsudvalget skal på baggrund af en ajourført trafikstøjkortlægning udarbejde forslag til fremtidige indsatser på området. Trafikstøjudvalget tænkes i forløbet at blive orienteret om det forestående samarbejde med Vejdirektoratet om etablering af støjskærm ved Bregnerød m.m.

Sammensætning af udvalget:

Borgere

  • Henrik Lynghus (særlig viden om trafikstøj)
  • Rikke Hartmann Pedersen (Grundejerforeningen langs Hillerødmotor-vejen – nord)
  • Stein Lokstad (Lokalt organiserede støjgrupper) Farum
  • Mads Emil Kragh (Grundejerforeningen langs Hillerødmotorvejen – syd)
  • Gitte Olesen (Andre støjplagede grundejerforeninger) Kirke Værløse
  • Christel Hansen (Miljørådet)
  • Søren Rasmussen (Furesø By og Land)

Fra Furesø Byråd

Udvalgets møder

Udvalget mødes første gang den 21. juni. Herefter vil der være et månedligt møde: den 27. august, 24. september samt 23. oktober. Derudover opfordres trafikstøjsudvalget til at inddrage forskellige grundejerforeninger, som er plaget af trafikstøj, hvor eventuel workshop med interessenter kan forekomme.

Udvalget er rådgivende overfor byrådspolitikerne. Ved hjælp af konkrete anbefalinger skal udvalgets medlemmer klæde politikerne bedre på til at træffe beslutninger inden for emnet i fagudvalg og byråd.

Sidst opdateret 12. juni 2018

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressenSiden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.