Pensionsnævn

Bunke med foldede pengesedler og mønter
Furesø Kommunes Pensionsnævn træffer alle myndighedsafgørelser i sager om førtidspension. Det drejer sig om tilkendelse, frakendelse, forhøjelse af tidligere tilkendt førtidspension m.v.

En udtømmende oversigt over de forskellige myndighedsafgørelser fremgår af Forretningsordenen, der er godkendt af Social- og Sundhedsudvalget.

Medlemmer

Pensionsnævnet består af tre medlemmer fra Social- og Sundhedsforvaltningen:

  • Social- og Sundhedsdirektøren (formand for Nævnet)
  • Chefen for Voksen og Handicap
  • En konsulent/fagperson med særlig sagkundskab i pensionslovgivningen

To gange årligt forelægger Pensionsnævnet en statistik for Social- og Sundhedsudvalget over de sager, der har været behandlet i Nævnet. Den ene gang forelægges statistikken sammen med en årsberetning.

Yderligere information

Hvis du vil høre nærmere om bestemmelserne for tilkendelse af førtidspension, eller mener dig berettiget til at få tilkendt førtidspension, skal du kontakte Furesø Kommunes Jobcenter. Se kontaktoplysninger i højre side.

Sidst opdateret 27. juli 2016

Kontakt

Furesø Jobcenter

Hvedemarken 3-5
3520 Farum
Tlf.: 7235 5100

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Åbningstider
Telefon og ekspedition
Mandag til onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17
Fredag kl. 10-14

For pressen
Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.