Miljørådet

Miljøområdet

Miljørådet holdt debatmøde om vækst

75 borgere var samlet til debatmøde om vækst den 9. oktober i Galaksen. 

Her kan du klikke på referatet og se By- og Kulturdirektør, Claus Torps oplæg om udvikling i Furesø Kommune.  

Miljørådet har 12 medlemmer. Tre medlemmer er valgt direkte af borgerne på et offentligt møde, og ni medlemmer er udpeget af lokale foreninger

Miljørådet er konstitueret med:

• Ingvar Frier, formand, frier@12move.dk

• Charlotte Søllner Hernø, næstformand

• Jane Lindum, kasserer

Se miljørådets medlemmer og stedfortrædere.

Miljørådet er et omdrejningspunkt for at udveksle viden og synspunkter

Miljørådet danner forum for at borgere og erhvervsliv kan drøfte væsentlige spørgsmål inden for miljø-, klima-, natur- og planområdet. Miljørådets vedtægter er blevet til i et samarbejde mellem en række foreninger, det tidligere miljøråds koordinationsgruppe og forvaltningen.

Miljørådet har dermed fået en klar organisering og en mere entydig ramme, der gør det enklere at tage beslutninger i rådet. Miljørådet holder mindst to offentlige møder om året.

Se Miljørådets vedtægter

 

 

Sidst opdateret 10. december 2018

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen