Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, Grundvandsrådet og afgift

I Furesø Kommune er der udarbejdet en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for Søndersø-området. Indsatsplanen beskriver de tiltag, der skal gøres for at beskytte vores drikkevand. Læs også om Grundvandsrådet og hvad vandværkerne skal betale i afgift for at finansiere udarbejdelse af indsatsplaner mv.

Søndersø Indsatsområde

Indsatsplanen for Søndersø Indsatsområde er udarbejdet i samarbejde med Ballerup og Herlev kommuner. Desuden har alle berørte vandforsyninger samt Region Hovedstaden indgået i arbejdsgruppen. Se evt. også indsatsplanens tilhørende bilag.

Hvis du ønsker at høre nærmere om indsatsplanen, kan du kontakte Natur og Miljø.

Grundvandsrådet for Furesø Kommune

Til at bistå sig ved udarbejdelse af indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse skal kommunen oprette et koordinationsforum, i Furesø Kommune kaldet "Grundvandsrådet". Indsatsplanerne skal foreligges Grundvandsrådet  til drøftelse. Grundvandsrådet er kun rådgivende. Det er kommunen som vedtager den endelig indsatsplan.

Grundvandsrådet i Furesø Kommune består af :

 • Furesø Vandforsyning a.m.b.a.
 • Trevang Vandværk
 • Københavns Energi
 • Ballerup Kommune
 • Herlev Kommune
 • Egedal Kommune
 • Gladsaxe Kommune
 • Skov- og Naturstyrelsen
 • Danmarks Naturfredningsforening
 • Region Hovedstaden
 • Nordsjællands Landboforening
 • Miljørådet

Afgift

Arbejdsområdet finansieres ved opkrævning af en afgift, som pålægges indvindingstilladelser til vandværker og til erhverv (markvanding og industri) med egne indvindinger efter vandforsyningslovens § 20. Afgiften pålægges indvindingstilladelsens størrelse og ikke den oppumpede mængde grundvand.

Vandværker betaler den fulde afgift, mens erhvervsvirksomheder betaler en reduceret pris. Indvindinger under 6000 m3 /år skal ikke betale afgift.

Det er SKAT som opkræver afgiften og fordeler den mellem kommunerne ud fra befolkningstallet. Afgiften for 2009 er 30,5 øre pr. m3 af indvindingstilladelserne. Heraf er de 21,9 øre/m3 til dækning af statens udgifter til kortlægning og 8,6 øre/m3 til dækning af kommunernes udgifter til udarbejdelse af indsatsplaner og lede Grundvandsrådet.

Sidst opdateret 16. april 2018

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressenRelevante links