Farum Nordby

Garnisonsparken
Området Farum Nordby ligger nord for Slangerupvej og består af den tidligere Hjortefarm, Rørmosegård, "Compaq-grunden", Farum Kaserne og det tidligere øvelsesterræn.

Igangværende projekter i Farum Nordby

- Der er fuld gang i boligudviklingen på Farum Kaserne. Der er flere planlagte byggerier for området. Se et kort over udviklingsplanerne nederst på siden.

- Der skal bygges en ny daginstitution på Farum Kaserne, som skal rumme 80 børn i alderen 0-5 år. Institutionen forventes at være klar i løbet af 2018

- Der bygges seniorbofællesskabet Hjortefarmen. Boliger forventes klar i løbet af 2018. Læs mere på bofælleskabets hjemmeside.

- Der planlægges en stiforbindelse mellem Trevang og Farum Kaserne. Stiforbindelsen skal skabe en bedre sammenhæng i området, give adgang til den nye institution fra Trevangsområdet og give en sikker skolestiforbindelse for skolebørn. Anlæg af stien starter op i forbindelse byggeriet af institutionen. 

- Alle vandhuller i Farum Nordby er registreret - Læs mere om naturplejen af vandhullerne i vådområderapporten

Trafikforhold i Farum Nordby

Trafikoplæg har været i høring fra d. 21. feb. til d. 21. marts. Nu går forvaltningen alle høringssvarene igennem.


Sidst opdateret 05. september 2017

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressenSiden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.