Topbillede til fanebladet borger

Furesø Ungeråd

Logo
Furesø Kommunes Ungeråd skal rådgive Byrådet i sager, som omhandler ungepolitiske emner fx ungdomsboliger, kulturtilbud til unge m.m. i Furesø Kommune. Byrådet har i perioden 2014-2017 afsat 30.000 kr. årligt til drift af ungerådet.

Furesø Ungeråd blev oprettet i 2014, med det formål at repræsentere unge mellem 13 og 25 år i Furesø kommune.

Ud over de valgte medlemmer, deltager der repræsentanter fra Furesø Fælles Elevråd, Kultur- og idrætsområdet, samt repræsentanter fra Ungekulturhuset.

Ungerådet glæder sig til at komme i arbejdstøjet, og skal i den kommende periode bl.a. arbejde på etablering af nyt Ungekulturhus, samt fortsat arbejde på at gøre Furesø Kommune til top-5 i stemmeprocent blandt unge, arbejde for flere arrangementer for unge i Furesø Kommune.

Lørdag den 21.november 2015 var der valg til det kommende Ungeråd, og de 7 opstillede kandidater blev alle valgt til Furesø Ungeråd.

Ungerådet er denne gang valgt for en periode på to år, hvilket er et ønske fra Ungerådet, det skal bl.a. give mere arbejdsro og tid, og dermed sikre kontinuiteten i Ungerådets arbejde.

Valg og organisering

Ungerådet består af:

  • 2 repræsentanter fra Furesø Fælles Elevråd, som dækker aldersgruppen 13-16 år (7., 8. og 9. klasse)
  • 2 repræsentanter fra Ungekulturhuset
  • 2 repræsentanter fra Furesøs ungdom, som repræsenterer kultur- og idrætsområdet
  • 4 fra Furesøs ungdom, som så vidt muligt repræsenterer ungdomsuddannelserne (gymnasial- og faglige uddannelser), interesserede fra uorganiserede grupper m.fl.
  • 4 suppleanter som stedfortrædere til de 4 valgte medlemmer.

Alle unge mellem 15–24 år, som har bopæl i Furesø Kommune, er stemmeberettiget til det årlige valg.  

De valgte til Ungerådet 2016 er:

David Arildsen

Joachim Hjorting

Susan Jakobsen

Muhammed Bektas

Peter Nicic Sørensen

Cecilia Zade Iseni

Mia Fallentin

Helene Grützmeier (Furesø Fælles Elevråd)

Mads Benzon Nielsen (Furesø Fælles Elevråd)

Lasse Winther (Kulturelt Samråd)

Noah Sturis (Ungekulturhuset)

Jacob Warrer (Ungekulturhuset)

FIR (Furesø Idrætsråd) ny repræsentant ikke udpeget

Kontakt Furesø Ungeråd

Du kan kontakte ungerådet på www.ungeraad.nu eller på Facebook-siden Ung i Furesø.Sidst opdateret 11. november 2016

Kontakt

Kultur og Idræt

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4730

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)