Topbillede til fanebladet borger

Pasning af nærtstående i eget hjem

Hænder
Her kan du finde informationer om plejeorlov til pasning af nærtstående, som er syge eller døende.

Hvad er plejeorlov?

Plejeorlov til pasning af nærtstående i hjemmet giver dig mulighed for, at du kan passe en slægtning eller en nær ven i vedkommendes eget hjem. Den nærtstående kan være barn, voksen eller ældre.

Situationer hvor du kan søge om plejeorlov:

Der er to situationer, hvor du kan søge om plejeorlov for at passe et andet menneske, som du er knyttet tæt til.

Pasning af syge i eget hjem
Den ene situation er, hvis din nære slægtning eller ven har et handicap eller en alvorlig sygdom og har brug for pasning op til 6 måneder i sit eget hjem. Det er et krav, at du har en tilknytning til arbejdsmarkedet. Du bliver ansat af kommunen, der udbetaler dig en løn.
Pasning af døende i eget hjem 
Den anden situation er, hvis din nærtstående er uhelbredelig syg og ønsker at dø i sit eget eller i dit hjem. I denne form for plejeorlov er det ikke noget krav, at du er tilknyttet arbejdsmarkedet. Du modtager et plejevederlag fra kommunen.

Hvem kan få plejeorlov?

Du kan få plejeorlov som ægtefælle, samlever, voksent barn, forældre eller en nær ven. Det gælder begge former for plejeorlov.

Yderligere informationer:

Læs mere på sundhed.dk

 

 

Sidst opdateret 31. maj 2017

Kontakt

Visitationen

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 5630

Skriv til os via Digital Post

Åbningstider

Mandag til fredag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17

Find Visitationen på Krak