Topbillede til fanebladet borger

Har du behov for hjælp, pleje eller træning ved sygdom?

Hænder
Her kan du læse om dine muligheder for at få hjælp og støtte såsom hjemmesygepleje, træning, hjælpemidler, hjemmehjælp, aflastning mv.. Fokus er på så vidt muligt at gøre dig aktiv og selvhjulpen igen.

Det er grundtanken bag den hjælp, du får som borger i Furesø Kommune, at du har indflydelse på dit eget liv og får mulighed for at udnytte dine ressourcer, så du kan bevare en aktiv og selvstændig hverdag så længe som muligt.

Ældre ægtepar
» Hjælp og træning i hjemmetHer kan du læse om dine muligheder for at få hjælp og træning i hjemmet.
Influenza vaccination
» HjemmesygeplejeHjemmesygepleje er et tilbud til borgere, der har behov for sygepleje i forbindelse med akut og kronisk sygdom. Furesø Kommune tilbyder sygepleje til personer, der enten opholder sig eller er fast bosiddende i kommunen. Borgere, som kan...
genoptræning
» Genoptræning og rehabiliteringHvis du har behov for det, tilbyder vi dig ambulant genoptræning på Furesø Kommunes Genoptræningscenter. Er der behov for døgnrehabilitering, genoptræning og/eller aflastning, kan dette foregå på kommunens Rehabiliteringscenter.
» Pasning af syge i eget hjemEr en nærtstående handicappet eller alvorlig syg og har brug for hjælp? Så har du mulighed for at søge om plejeorlov.
Kvinde, der taler i mobiltelefon
» Akut sygdomAkut sygdom eller skade? Kontakt egen læge eller 1813.
Picto forebyggelse
» Oplever du en fejl?Her kan du læse om dine muligheder for at fortælle om fejl, du oplever i dit møde med kommunen eller sundhedsvæsenet. Herunder hvis du vil klage.
Logo for Internet Explorer med en hånd på musen i forgrunden
» Følg med i din journalSocial og Sundhed, Furesø Kommune tilbyder adgang til dine personlige oplysninger i den elektroniske omsorgsjournal Care fra din computer. Care Borgerportal er en internetbaseret løsning. Du skal ikke installere ekstra udstyr til computeren...
Sidst opdateret 23. februar 2017

Kontakt

Visitationen

Hørmarken 2
3520 Farum
Tlf.: 7235 5630

Bemærk, fax modtages ikke længere.

Skriv til os via Digital Post

Åbningstider

Alle hverdage 10-12
Torsdag 10-14

Find Visitationen på Krak