Topbillede til fanebladet borger

225-timersreglen

Pr. 1. april 2016 er der indført krav om 225-timers arbejde.

Hvis du har modtaget kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse i sammenlagt 1 år i løbet af de sidste 3 år, skal du fremover arbejde mindst 225 timer om året. Ellers kan din ydelse blive sat ned, og hvis du er gift, kan den helt bortfalde. Kun almindeligt ustøttet arbejde tæller med. Virksomhedspraktik og løntilskud tæller ikke med.

Ordningen træder i kraft i tre faser 

  • Den 1. oktober 2016 skal du opfylde et krav om mindst 113 timers arbejde i perioden fra 1. april 2016 til 1. oktober 2016.
  • Frem til den 31. marts 2017 skal du løbende opfylde et krav om mindst 113 timers arbejde inden for de seneste 6 kalendermåneder.
  • Fra den 1. april 2017 skal du løbende opfylde et krav om mindst 225 timers arbejde inden for de seneste 12 kalendermåneder.

Der er en række tilfælde for, hvornår 225-timers-reglen ikke gælder, blandt andet hvis jobcentret vurderer, at borgerens evne til at arbejde er meget begrænset.

Læs mere på Borger.dk om 225-timersregel for ugifte og 225-timersregel for ægtepar.

 

https://star.23video.com/video/15818541/kontanthjaelpsloftet

Sidst opdateret 31. marts 2017

Kontakt

Furesø Jobcenter

Hvedemarken 3-5
3520 Farum
Tlf.: 7235 5100

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Åbningstider
Telefon og ekspedition
Mandag til onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17
Fredag kl. 10-14

For pressen
Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.