Topbillede til fanebladet borger

Genbrugsstationer i Furesø kommune

Genbrugscontainer
Det er ikke tilladt at fjerne genstande fra genbrugsstationerne
Genbrugsstationerne modtager affald, haveaffald og genanvendelige materialer. Der er adgang med person-/varebil på maks. 3.500 kg ekskl. hænger.

Genbrugsstationen, Gammelgårdsvej 79 i Farum

har åbent hver dag kl. 10.00 – 18.00 med undtagelse af den 24., 25., 26. og 31. december og den 1. januar.

Her kan du også aflevere genbrugsting til Spejdernes Genbrug.

Genbrugsstationen, Ballerupvej 75 i Værløse

har åbent hver dag kl. 12.00 - 19.00 med undtagelse af den 24., 25., 26. og 31. december og den 1. januar.

Erhvervsaffald

Fra den 1. januar 2012 gælder der nye regler for virksomheders brug af genbrugsstationer.

Hvad kan jeg aflevere på genbrugsstationen?

Affald og genanvendelige materialer skal ved afleveringen sorteres i følgende nummererede fraktioner:

01 Metal

04 Mursten, tegl, gasbeton

05 Døre og vinduesrammer med klart glas

06 Køleskabe, frysere

07 Jord, ler, grus

08 Beton, sten, terrazzo, marmor

09 Haveaffald (max. 1 m)

11 Flasker og husholdningsglas

12 Aviser, ugeblade, reklamer, telefonbøger, kuverter, brevpapir

13 Tøj, sko

18 PVC til genanvendelse (hård PVC)

19 Trærødder, stød (max. 1,5 m)

20 Autodæk med og uden fælge

21 Plastfolie (f.eks. indkøbsposer og plastsække)

22 Gips

23 Kabelskrot

25 Plastdunke (rene og skyllede)

28 Pap, karton

30 TV- og computerskærme

31 Radio og video

32 Små el-husholdningsapparater (legetøj, værktøj, køkkenudstyr)

33 IT- og teleudstyr

40 Springmadrasser, fjedermøbler

41 Stort brændbart (min. 1 m)

42 Småt brændbart (max. 1 m), plast, gulvtæpper (fri længde)

60 Mørtel, porcelæn, keramik, gips, spejle

62 Tagpap, asfalt, mineraluld, imprægneret træ, ikke genanvendeligt PVC

64 Eternit pakket ind i plastik og tapet til - du skal sørge for, at det ikke støver *

80 Farligt affald (olie, kemikalier, batterier, akkumulatorer, kviksølv, pesticider, maling)

81 Lysstofrør, sparepærer

Affaldet skal sorteres og placeres i henhold til skiltningen og/eller opsynets vejledning. Farligt affald skal afleveres til opsynet i forsvarligt lukket emballage med oplysning om indhold.

* Du skal selv sørge for, at asbest og eternit håndteres rigtigt. Derfor skal du:

  • holde lågerne til containeren lukket - du åbner og lukker lågerne før og efter brug
  • pakke alle asbest- og eternitplader ind i plastik og tape dem til
  • sørge for, at dit asbest og eternit ikke støver
  • samle tabt asbest og eternit op og komme det i containeren
  • vande området med den opstillede vandkande, hvis der ved et uheld kommer støv uden for containeren.

 


Sidst opdateret 12. oktober 2017

Kontakt

Driftsgården

Ny Vestergårdsvej 7-9
3500 Værløse
Tlf.: 72 35 53 73
E-mail: driftsgd@furesoe.dk

Find Driftsgården på Krak

Center for Borgerservice, Kultur og Erhverv

Borgerservice

Tlf.: 7235 4000
Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Kultur og Idræt

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4730
Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.