Topbillede til fanebladet borger

Tidlig opsporing og tidlig indsats

tegning hus og familie
Børn udvikler sig hver dag i de sammenhænge, de deltager i. Forskning viser, at når børn har behov for ekstra opmærksomhed eller støtte for at trives, er det af stor betydning, at dette sker så tidligt som muligt.

Alle børn skal trives, udvikle sig og lære

Alle børn og unge skal trives, udvikle sig og lære med afsæt i deres individuelle forudsætninger og som del af sociale fællesskaber. (Fra Furesø Kommunes ”Børne- og Ungepolitik”.)

Som det fremgår af Furesø Kommunes fælles børne- og ungepolitik, har det høj prioritet i det daglige arbejde med børnene i Furesø Kommune, at de trives og udvikler sig.

Furesø Kommune samarbejder med Socialstyrelsen om at arbejde med ”Model for Tidlig Opsporing” i sundhedsplejen, dagpleje og daginstitutioner. Det er en model, hvor vi udvider og systematiserer arbejdet med at sikre børnenes trivsel. Et væsentligt element i ”Model for Tidlig Opsporing” er løbende trivselsvurderinger, foretaget af fagpersoner tæt på børnene.

Trivselsvurderingerne gennemføres to gange årligt. Børn mellem 0 og 1 år trivselsvurderes af sundhedsplejersken, mens de 1 – 6 årige børn vurderes af fagpersoner i dagtilbuddene.

Trivselsvurderingen gennemføres på en måde, så sundhedsplejersken eller fagpersoner i dagtilbuddet:

  • så tidligt som muligt får øje på, hvis et barn måske ikke trives i sin hverdag
  • sammen med barnets forældre finder ud af, hvad der i fællesskab kan gøres for at barnet får en god, tryg og udviklende hverdag
  • får ideer til at udvikle barnets udviklings- og læringsmiljø.
Børn leger teater
» TrivselsvurderingenSådan foretages trivselsvurderingen
Børn leger i sandkasse
» Overgang til dagpleje, daginstitution eller FFODet har stor betydning for alle børn, at de oplever overgange til en ny dagligdag så positivt som muligt.
To mænd med talebobler
» Er du bekymret for dit barn?Tag kontakt til sundhedsplejen eller daginstitutionen hvis du er bekymret for dit barns trivsel.
Sidst opdateret 15. maj 2017

Kontakt

Center for Dagtilbud og Skole

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000
Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Center for Børn og Voksne

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen