Topbillede til fanebladet borger

Mad- og måltidsstrategi for skoler og dagtilbud i Furesø Kommune

Børn spiser æbler
Foto: Colourbox
Furesø Kommune har udarbejdet en Mad- og måltidsstrategi, som skal sikre kvaliteten af den mad, som børn og unge tilbydes i Furesø Kommunes dagtilbud, skoler og FFO'er, og af de rammer som maden indtages i.

På baggrund af ønsker fra forældre, har en arbejdsgruppen bestående af forældre, en skoleleder og en områdeleder og medarbejdere fra forvaltningen udarbejdet en strategi for mad- og måltider på skole- og dagtilbudsområdet i Furesø Kommune.

 

Formålet med at udarbejde en sammenhængende strategi for mad- og måltid på skole- og dagtilbudsområdet er, at sikre kvaliteten af den mad, som børn og unge tilbydes i Furesø Kommunes dagtilbud, skoler og FFO-er, og af de rammer som maden indtages i.

Hovedvægten i strategien er:

·         Mad og måltider som sociale samlingspunkter

·         Fokus på sundhed, økologi og bæredygtighed

·         Fælles ansvar for børn, forældre og fagpersonale

Mad- og måltidsstrategien har været sendt i høring i bestyrelser og lokalråd, hvorefter strategien blev politisk godkendt i august 2015 og træder i kraft den 1. januar 2016.

Sidst opdateret 15. juni 2017

Kontakt

Center for Dagtilbud og Skole

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000
Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.