Topbillede til fanebladet borger

Søg om optagelse

Fodbold
Her kan du læse mere om, hvem der kan ansøge og hvordan du ansøger.

Optagelse

Du kan søge om optagelse til den kommende 7. klasse fra den 1. december og indtil ansøgningsfristen den 1. marts. Talentudvalget sender svar om optagelse eller afslag i april.

De elever,som bliver optaget, bliver inviteret til et opstartsmøde inden sommerferien.  

Talent 

For at du kan søge om optagelse er det en forudsætning, at du dyrker din sport på et højt niveau.

Du behøver ikke at dyrke idræt på landsholdsniveau for at blive optaget, men du og din træner skal kunne svare ja til følgende kriterier:

 • Du brænder for din sport og har et sportsligt potentiale, som du har ambitioner om at udvikle yderligere
 • Du har viljen og interessen i et stigende træningsomfang, og du prioriterer din sport meget højt
 • Du træner på et ambitiøst niveau og bruger flere timer om ugen på din sport til fx både fysisk træning, mental træning etc., udover de timer du bruger på kampe og stævner
 • Du deltager i kampe/konkurrencer på højest mulig sportslige niveau i din idrætsforening
 • Din idrætsforening vurderer, at dit sportslige udviklingspotentiale rækker til et meget højt niveau (fx højeste mesterskab eller nationalt niveau) inden udgangen af dine teenageår
 • Du er motiveret for at udvikle dine faglige evner på linje med de sportslige

Tilknytning til Furesø Kommune

Foruden optagelseskriterierne skal du have tilknytning til Furesø Kommune. Du er velkommen til at søge om optagelse, selvom du ikke er bosat i Furesø, men du skal være medlem af en idrætsforening i Furesø, såfremt der lokalt er en klub for din sportsgren, som kan tilbyde træning på dit niveau.

Andre hensyn

Talentudvalget prioritere desuden de kvalificerede ansøgere i forhold til klassens samlede dynamik. Det vil fx sige at:

 • der tages hensyn til klassens sammensætning, herunder en hensigtsmæssig fordeling af drenge og piger
 • der så vidt muligt er mere end én ung fra hver forening, da det vurderes, at de vil være en støtte for hinanden
 • der påtænkes en diversitet i sportsgrene
 • at der er forældreopbakning
 • at udvalget vurdere, at de optagne elever vil kunne bidrage positivt til talentlinjen.

 

Ansøgningsskemaet

Det er dit ansvar, sammen med dine forældre, træner, samt lærer/pædagog, at udfylde ansøgningsskemaet. Find ansøgningsskemaet nederst på denne side.

Der er et worddokument på 3 sider, som skal udfyldes digitalt og sendes til Talentudvalget, som herefter behandler ansøgningerne.

 • Side 1 skal du selv udfylde. Her skal du skrive nogle oplysninger om dig selv og din motivation for at gå på linjen.
 • Side 2 skal du udfylde i samarbejde med din idrætsforening.
 • Side 3 skal du bede din klasselærer om at udfylde.
 • På side 4 i ansøgningsskemaet er der en vejledning i, hvordan du, din træner og din lærer skal udfylde ansøgningsskemaet.

Du er også velkommen til at ringe eller skrive til koordinatoren, hvis du har spørgsmål. Se kontaktoplysninger her.

Udfyldelse af ansøgningsskemaet

Du, din idrætsforening og din skole skal udfylde skemaet digitalt.

Sådan gør du:

 1. Download og gem skemaet til din computer.
 2. Udfyld de går felter som henvender sig til dig (side 1 og halvdelen af side 2).
 3. Send skemaet til din lærer og din træner og bed dem om, at udfylde side 2 og side 3. De skal sende skemaet tilbage til dig, sådan at du kan sende det til Talentudvalget.
 4. Husk at bede dem om at underskrive hver deres side.

Send ansøgningsskemaet

Nu skal skemaet sendes til Talentudvalget. Du sender den samlede ansøgning til os med Digital Post via Borger.dk her fra dette link (du skal bruge NemID for at sende ansøgningen):

https://post.borger.dk/?logon=borger&function=inbox&mailboxid=19453.

Det er vigtigt, at du sender ansøgningen via dette link!


Sidst opdateret 29. juni 2018

Kontakt

Idrætstalentlinjens talentkoordinator

Stavnsholtskolen
Stavnsholtvej 43
3520 Farum

Tlf.: 7216 5089 
Email: idraetstalentlinje@furesoe.dk