Topbillede til fanebladet borger

Betalingsregler

Søskendetilskud

Familier/husstande med mere end et barn i dagtilbud eller FFO skal betale fuld pris for det dyreste barn og 50 % af taksten pr. efterfølgende barn.  

Økonomisk friplads

Ansøgning om hel eller delvis økonomisk friplads skal søges via den digitale pladsanvisning. Vi overgår til ny digital pladsanvisning pr. 4.5.2018. I perioden fra den 5.4 - 3.5. er det ikke muligt at benytte den digitale pladsanvisning.

Økonomisk friplads kan bevilges, hvis husstandens aktuelle indkomst ikke overstiger 539.800 kr. (gældende fra 1.januar 2018). Er der mere end ét hjemmeboende barn under 18 år, ydes der et fradrag på 7.000 kr. for hvert efterfølgende barn. Enlige forsørgere får et fradrag på 60.801 kr.

Betalingen

Betalingen sker forud. Den sidste rettidige betalingsdag fremgår af giroopkrævningskortet, og er normalt omkring den 1. i måneden. Hvis girokort ikke modtages, bedes du straks kontakte Team Betaling (teambetaling@furesoe.dk). Ønsker du at betale via PBS, skal du rette henvendelse til dit pengeinstitut.

 

Ved manglende indbetaling udsender Team Betaling rykkere à 250,00 kr.. Der udsendes max. 2 rykkere. Er der fortsat ikke betalt efter rykker 2, sendes restancen til inddrivelse hos SKAT. SKAT kan bl.a. foretage 100 % modregning i børnefamilieydelsen og overskydende skat.

Takst ved frit valg over kommunegrænsen

Hvis dit barn går i daginstitution i anden kommune end bopælskommunen, skal du være opmærksom på, at forældrebetalingen skal opkræves af bopælskommunen og derfor kan være højere eller lavere end i institutionskommunen. Du kan kontakte din (nye) bopælskommune for mere information om forældrebetalingen og ansøgning om økonomisk friplads mm.

Bemærk

I integrerede institutioner betales der børnehavetakst fra den måned hvor barnet fylder 3 år.

Sidst opdateret 20. april 2018

Kontakt

Center for Dagtilbud og Skole

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000
Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)